De Hattert

Heden ten dage...

Adres Hattertweg
Postcode 5821 EB
Plaats Vierlingsbeek
Gemeente Land van Cuijk
Provincie Noord-Brabant
Commentaar ? Uw opmerkingen
Datum gegevens ma 6 september 2021
Gezien (12 mnd) 306
Aanpassingen (>2019): Gewijzigd
 

Locatie:

Aan het einde van de Hattertweg, even buiten Vierlingsbeek, schuin tegenover het NS-station liggen de schamele overblijfselen van kasteel de Hattert.

Over van middeleeuwse toestand:

Als men de Hattertweg uitrijdt, rijdt men het voormalige kasteelterrein op. Rechts bevindt zich aan de rand van het omgrachte terrein de huidige woning, nieuwbouw. Links bevindt zich een grote schuur die uit oudere en nieuwere delen bestaat. Opvallend hierbij is het oude klokgeveltje met dichtgezet raam en deur, dat als het ware als een postzegel tegen de nieuwere bouw is geplakt.
Van het kasteel resten nog een omgracht terrein en een gedeeltelijk dichtgezet klokgeveltje waartegen een schuur gebouwd is.

Geschiedenis

 

Etymologie:

Hattert is een verbastering van Hatert, afkomstig van de familie van de Hatert die in de zestiende eeuw het huis bewoonde.

Bouwgeschiedenis:

(Bouw)fase 1 - 1362 t/m 1649
Zichtbare toestand: Intact
In 1362 bestond er al een hoeve met de naam Hattert en werd waarschijnlijk in de loop van de tijd uitgebouwd tot een versterkt huis. Rond 1649 was het kasteel zo bouwvallig, dat het niet meer voor bewoning geschikt was. De toenmalige eigenaar liet tegen de zuidelijke gracht een nieuw kasteel bouwen, terwijl later het oude kasteel afgebroken werd. Na 1920 werd het landgoed ontmanteld. De bijbehorende boerderijen werden verkocht, de oude oprijlaan viel onder de bijl van de houthakker, de hoofdgrachten werden gedempt en de sierlijke brug werd gesloopt. Tijdens de Tweede Wereldoorlog werd het kasteel verwoest, en vervolgens afgebroken waarbij nog slechts enkele stukken muur gespaard bleven. Later werd er op het terrein een nieuw huis gebouwd en de restanten van het oude huis werden verwerkt in een schuur.
Bron: [Peter van der Wielen]
(Bouw)fase 2 - 1649 t/m heden
Zichtbare toestand: Bevat oude delen

Bezitgeschiedenis:

In 1362 was het huis was eigendom van Jan IV van Cuijk. In de veertiende eeuw had de familie van Arnoud van Mirlaer van den Hattert het huis in leen. De jonkers van de Hattert hebben het huis tot ongeveer 1640 bewoond. Via het huwelijk van erfdochter Anna Sybilla met een zoon van de Engelse familie Roper van Teyham kwam het in het bezit van die familie. In 1693 werd het huis publiek verkocht aan de Graafse rentmeester Pieter Ruijl. Vervolgens werden Lodewijk de Stürler en Jean Stedman eigenaar, tot het tenslotte aan de Eindhovense familie Smits kwam, die zich toen Smits van Hattert ging noemen. Vanaf 1848 is het huis in gebruik door verschillende religieuze congregaties. De laatsten, de paters van de Heilige Harten vertrokken in 1920. De familie Smits van Hattert verkochten het toen aan de familie Jaeger, die het landgoed onmiddellijk gaan ontmantelen.

Verwijzingen

URL Historisch Hattert
Castlephoto Kasteel De Hattert
Kastelenlexicon 0151
 

Algemeen:

Tekst: P.J. van der Wielen

Afbeeldingen:

-'t Huis de Haeterd, ets, anoniem, Tilburg, KUB V 58 / 820.11 Hate (1) te samen met:
-Aan de andere zijde, ets, anoniem, Tilburg, KUB V 58 / 820.11 Hate (1)
-Kasteel de hatert, pentekening, 1738, J. de Beyer, 's-Hertogenbosch, Noordbrabants Museum

Publicaties:

Bas Aarts - 'Van Brussel naar Den Haag' De lotgevallen van de Noord-Brabantse kastelen en 'omgrachte huizingen' in de zeventiende eeuw, 2012 -- blz 61-62 (met illustratie)

M. Beltman - Kastelen, Kerken, Kapellen en Kloosters in de Gemeente Boxmeer, 2003 -- blz 28-29

M. van Boven - Kastelen in Brabant; van burcht tot landhuis, 1982 -- blz 93 (met illustratie)

J. Belonje - Huis Hatert, 1978 -- blz 146-156

A.F. van Beurden - De Hatert bij Vierlingsbeek, 1926

A.J. van der Aa - Aardrijkskundig woordenboek der Nederlanden, 1839 -- DL.V 231