Grimhuysen

Heden ten dage...

Adres Dorpstraat 42
Plaats Ulvenhout
Gemeente Breda
Provincie Noord-Brabant
Coördinaten RD 114005,396010
Coördinaten WGS84 51.552058,4.796544
Commentaar ? Uw opmerkingen
Datum gegevens di 3 juli 2018
Gezien (12 mnd) 199
Aanpassingen (>2019): Gewijzigd
 

Locatie:

Midden in Ulvenhout stond Grimhuysen achter de pastorie van de Laurentiuskerk, tussen het koor van de kerk en de aanleunwoningen van Huize de Donk. Tussen de kerk en de huidige pastorie bevindt zich een poortje afkomstig van Grimhuysen, dat toegang geeft tot de tuin achter de pastorie, waar de fundamenten van het oude huis nog in de grond zitten. De contouren worden aangegeven met haagjes.
Kastelen in de omgeving

Over van middeleeuwse toestand:

Naast de poort en een paar hekpijlers zitten de fundamenten en restanten van de slotgracht grotendeels nog in de grond.

Geschiedenis

Voldoet aan definitievoldoet niet, niet verdedigbaar
 

Etymologie:

De mogelijkheid ‘grimmig huis’ wordt geopperd; ook de mogelijkheid ‘grind en bergen’ wordt wel genoemd.

Bouwgeschiedenis:

(Bouw)fase 1 - 1474 t/m 1904
Typologie Moated site
Afm. hoofdburcht (m) 25 x 8 m
Zichtbare toestand: Intact
In 1904 is het huis afgebroken.
Typologie tekst:
Het huis was waarschijnlijk een eenvoudige edelmanswoning.
Bron: 'huysinge en hoovinge geheten Grymhuysen'
A.R.A. Brussel, Leenhof van Brabant, Aveux et dénombrements 2100bis, f.50v.
(Bouw)fase 2 - 1904 t/m heden
Typologie < Geen >
Zichtbare toestand: Ongelijk terrein

Bouwgeschiedenis:

Waarschijnlijk werd het huis rond 1400 gebouwd als een eenvoudige boerenwoning. Na 1517 werd het goed uitgebreid met een boerderij, waarna de agrarische activiteiten op de leenhof waarschijnlijk verplaatst werden naar die bewuste boerderij. In 1744 werd het huis ‘hertimmert’. Halverwege de zeventiende eeuw moet het huis uit twee woningen bestaan hebben. In 1904 werd het huis afgebroken, waarbij alleen een poortje en een paar hekpalen gespaard bleven. Deze werden in 1998 gerestaureerd en verplaatst. Het laatste grachtrestant werd in de jaren zestig van de twintigste eeuw gedempt.

Bezitgeschiedenis:

In 1474 was Jan van der Leck beleend met het goed Grimhuysen. Tussen 1517 en 1581 was de familie Van de Kieboom met het huis beleend. In 1581 werd het leen verkocht aan de Bredase griffier Vogelsanck, die huis verhuurde. In 1679 werd de Bredase koopman Jan de Wijse eigenaar van het huis, samen met zijn tante Perijna van Bernagie.

Historische betekenis:

Het was een leengoed van de heer van Breda.

Verwijzingen

Kastelenlexicon 0566
 

Publicaties:

A.W. Jansen - Grimhuysen opgemeten en verkend, 1997

A.W. Jansen - Grimhuysen archeologisch onderzocht, 1997

C.J.M. Leijten - Grimhuysen ontrafeld, 1997

A.W. Jansen - De Heren van Grimhuysen te Ulvenhout, 1400-1580, 1997 -- blz 36-59 (met illustratie)

M. van Boven - Kastelen in Brabant; van burcht tot landhuis, 1982 -- blz 151

A.J. van der Aa - Aardrijkskundig woordenboek der Nederlanden, 1839 -- DL.IV 868