Erp / De Borcht

Heden ten dage...

Plaats Erp
Gemeente Meierijstad
Provincie Noord-Brabant
Bestemming Landbouw
Toegankelijk Niet toegankelijk
Commentaar ? Uw opmerkingen
Datum gegevens di 25 februari 2020
Gezien (12 mnd) 232
Aanpassingen (>2019): Gewijzigd
 

Over van middeleeuwse toestand:

Van het kasteel is niets meer terug te vinden. Het stond waarschijnlijk in wat nu nog steeds landelijk gebied is.

Geschiedenis

 

Bouwgeschiedenis:

(Bouw)fase 1 - 14e eeuw t/m 1645
Zichtbare toestand: Intact
Bewoond door: Familie
‘Onder Erp op seekere plaetse, Ophove genaemt, aen de revire d’Aa gheleegen, heeft weleer ghestaen een casteel, in dien tijd toebehoorende aen seekere riddere van de famille Rover, waarvan nog eenige in Erp in de kerck in hun ridderlijck ghewaet in de ghelaesen staen gheschildert. Deese plaetse voorscreven met de goederen daeraen behoorende coomen nu toe aen de commandeurie van Gemert.’

Het kasteel zal waarschijnlijk in de veertiende eeuw gebouwd zijn. Tussen 1590 en 1645 moet het verdwenen zijn.
(Bouw)fase 2 - 1645 t/m heden
Zichtbare toestand: Ondergronds

Bezitgeschiedenis:

Het huis was eigendom van de familie De Rover, die vanaf de veertiende eeuw voorkwam in Erp.

Verwijzingen

 

Algemeen:

Cornelissen, W., Een Kasteel en een Koningshof, Heemkundekring ‘Erthepe’, 1982, 1e jaargang nr. 4
Strijbosch, M., Gegevens over een Kasteel of Kasteelboerderijen in Erp, 2004


Publicaties:

M. van Boven - Kastelen in Brabant; van burcht tot landhuis, 1982 -- blz 150

A.J. van der Aa - Aardrijkskundig woordenboek der Nederlanden, 1839 -- DL.IV 249