KastelenInNederland.nl
help zoeken

Empel / Slot / Huis tot Merwic / Meerwijk

Heden ten dage...

Adres
Deken Pompenstraat
Plaats
Empel
Gemeente
's-Hertogenbosch
Provincie
Noord-Brabant
Coördinaten RD
150250,415800
Coördinaten WGS84
51.731219,5.318183
Commentaar ?
Datum gegevens
di 10 augustus 2021
Gezien (12 mnd)
339
Aanpassingen (>2019):
 

Over van middeleeuwse toestand:

Het kasteel bestaat niet meer. Het voormalige kasteelterrein is nu in gebruik als grasland en gronddepot.

Geschiedenis

 

Bouwgeschiedenis:

(Bouw)fase 1 - 1311 t/m 1850

Typologie
Rechthoekig kasteel
Zichtbare toestand:
Intact
kasteel Empel dat in de 13de eeuwse geschreven bronnen voorkomt als het kasteel Meerwijk. De oudste vermelding van een Heer van Meerwijk komt voor in een oorkonde uit 1231. In de 13de en 14de eeuw blijft Meerwijk in het bezit van deze familie. Het kasteel werd in 1311 als een "open huis" opgedragen aan de graaf van Gelre. Dit betekent dat de graaf daar in oorlogssituaties over kon beschikken.Het betekent ook, dat het kasteel op dat ogenblik als een reële militaire sterkte werd beschouwd.

Het kasteel is in de 16de eeuw tijdens de Gelderse oorlogen en later in de 80-jarige oorlog waarschijnlijk behoorlijk beschadigd. Vanaf de 17de eeuw vervalt het steeds verder tot in de 19de eeuw nog slechts enkele muurresten overeind stonden.
In de jaren '70 van de vorige eeuw is over wat toen als het vermoedelijke kasteelterrein werd beschouwd, een vierkant geprojecteerd dat de status van archeologisch rijksmonument kreeg.
[verdwenen site gem. Den Bosch]

(Bouw)fase 2 - 1850 t/m heden

Zichtbare toestand:
Vlak terrein

Archeologisch onderzoek:

Funderingen van kasteel; resten steenoven (15e eeuw). In 1311 huis tot Merwic; afbraak na 1850. In laaggelegen weiland, tussen waterloop en kasteel dreef nabij de Maas op stroomgrond.

Verwijzingen

Kastelenlexicon
 

Publicaties:

Johan Treling - De opgraving van de voorburcht van kasteel Bokhoven, 2012 -- blz 53-65

R.A.Th. van Aart - Kasteel van Empel en Meerwijk, 1990

A.J. van der Aa - Aardrijkskundig woordenboek der Nederlanden, 1839 -- DL.IX 184