Den Einer / Eynaer / Eener

Heden ten dage...

Plaats Drongelen
Gemeente Altena
Provincie Noord-Brabant
Commentaar ? Uw opmerkingen
Datum gegevens di 10 augustus 2021
Gezien (12 mnd) 88
Aanpassingen (>2019): Gewijzigd
 

Geschiedenis

 

Bouwgeschiedenis:

(Bouw)fase 1 - 13e eeuw, 4e kwart t/m 17e eeuw
Zichtbare toestand: Intact
Mij is niet bekend wanner het huis verloren is gegaan in 1603 bestond het in ieder geval nog.
(Bouw)fase 2 - 17e eeuw t/m heden
Zichtbare toestand: Vlak terrein

Bezitgeschiedenis:

In het laatst der 13e eeuw stichtte de Heer Arend van der Sluis hier een kasteel, door hem het Hof van den Einer genoemd.
Bij den verschrikkelijken watervloed van 18 Novemer 1421, toen door eenen doorbraak de geheele Zuid-Hollandschewaard overstroomd werd, vloeide ook dit dorp geheel onder, waardoor vele menschen het leven verloren en andere groote schade aan huis en goed leden. [vander Aa]

Aan het huis Eemer te Drongelen, zelf leenroerig aan de hertog van Brabant, waren tenminste sinds 1470 leenmannen verbonden. In de veertiende eeuw was dit huis in handen van een familie Van Drongelen, die het in 1470 verkocht. In 1511 kwam het aan een familie Van der Sluis en tenslotte in 1603 aan de familie Van Wittenhorst. [Kort,1995]

Verwijzingen

Kastelenlexicon 0555
 

Publicaties:

M. van Boven - Kastelen in Brabant; van burcht tot landhuis, 1982 -- blz 149

A.F.O. Sasse van Ysselt - Beschrijving van de Kasteelen, staande of gestaan hebbende in het Hollandsch deel van Noordbrabant, 1918 -- blz 9

A.J. van der Aa - Aardrijkskundig woordenboek der Nederlanden, 1839 -- DL.IV 120