Durendaal

Heden ten dage...

Adres Poirtersstraat 3
Postcode 5061 BG
Plaats Oisterwijk
Gemeente Oisterwijk
Provincie Noord-Brabant
Coördinaten RD 140600,398200
Coördinaten WGS84 51.575798,5.183763
Commentaar ? Uw opmerkingen
Datum gegevens do 5 januari 2023
Gezien (12 mnd) 372
Aanpassingen (>2019): Gewijzigd
 

Locatie:

Het kasteel lag links van de weg van Oisterwijk naar Moergestel, op het perceel gevormd door de Van Kemenadelaan, het Stroomdalpad en de Moergestelseweg. Op het terrein van een zorginstelling.
Kastelen in de omgeving

Over van middeleeuwse toestand:

Terrein met resten van een versterking (kasteel, borg,stins of versterkt huis). Deel van een gracht zichtbaar en veel puin en mortel. In een bouwput zijn paalfunderingen aangetroffen. Begin 1999 is een booronderzoek uitgevoerd op het terrein. In de boor werden 'aangetroffen': grachtvulling en mogelijk muurwerk. Onderzoekers houden rekening met de m ogelijkheid dat het een voorburcht betreft en vragen zich af of de hoofdburcht tegen de 'sloot' in het park ligt. Verder onderzoek nodig.
Meetwerk ROB: 23 november 1999. Opm.: ofschoon men gewoonlijk over het 'kasteel' Durendaal spreekt, blijkt de machtsfactor Durendaal gering te zijn geweest, en zijn strategische waarde welhaast nul.

Geschiedenis

Voldoet aan definitievoldoet niet, niet verdedigbaar
 

Bouwgeschiedenis:

(Bouw)fase 1 - 15e eeuw, 3e kwart t/m 1850
Zichtbare toestand: Intact
Het huis Durendael bestond al voor 1477. In 1767 was het verval al ingetreden en in 1777 dienden er hoognodig reparaties verricht te worden. Rond 1780 moet er niet veel meer dan een ruïne gestaan hebben. In 1850 werd het ter afbraak te koop aangeboden. Op het terrein binnen de gracht was een hoeve gebouwd, die in 1945 door krijgsgeweld verwoest werd.
(Bouw)fase 2 - 1850 t/m heden
Typologie < Geen >
Zichtbare toestand: Vlak terrein

Bezitgeschiedenis:

In 1477 vinden we Bertout Back, heer van Asten als eigenaar van het huis. Diens kleindochter Adriana trouwde voor de tweede maal, en wel met Wolphard van Brederode en via hen kwam het huis in handen van hun zoon Reinier. Vervolgens komt het huis aan Adriana van Brederode, en na haar dood in 1619, gaat het naar haar nicht Catharina. Haar dochter Willemijne Agnes van Merode erfde Durendael op 26 juni 1640. Willemijne's zuster Anna krijgt op 5 januari 1641 het huis in handen. Zij trouwde met Hendrik van Doerne en kreeg drie dochters, waarvan Antonetta het huis verwierf. Zij verkocht in 1700 Durendael aan Johan Adriaan, baron van Renesse van Baar, heer van Blijenberg. In 1747 liet Jan Louis van Renesse van Baar een schatting maken van Durendael met aanhorigheden en jachtrechten, omdat hij van plan was de heerlijkheid te verkopen. In 1762 werd Durendael verkocht aan Pieter Bouwens, kolonel in Staatse dienst. Op 19 april 1774 verkocht Pieter Bouwens het goed aan Gerbrand van Grootveld uit Hoorn. In 1777 werd het al weer doorverkocht aan Ludolf Diderick Willem Carel, baron van Tengnagell, heer van Bronkhorst, gehuwd met Charlotte Maria, baronesse van Spaen. Haar zuster Charlotta Francina Diederica Beata trouwde met jonkheer Jan Hendrik, baron van Lynden tot Lunenburg, die in 1815 de 'afbraak op de huyse Durendael' verkocht. Via vererving komt het goed in handen van de jonkvrouwen Quirina Jacoba Joanna en Albertina Joanna van Swinderen, waarvan de laatste trouwde met Jacobus, baron van Feltz. In 1912 werd Durendael gekocht door N.V. Waldemar. De bouwhoeve werd datzelfde jaar verkocht aan de Boerenleenbank, die het later dat jaar weer doorverkoopt aan Hendrik Schellekens. In 1968 werd de gemeente Oisterwijk eigenaar.

Verwijzingen

Kastelenlexicon 0497
 

Algemeen:

Tekst: Peter van der Wielen.

Afbeeldingen:

Er is geen afbeelding van Durendaal bekend.

Publicaties:

J. Findhammer - Beschrijvingen Archeologische Monumenten (AMK); Cultuurhistorische Waardenkaart 2005, 2006 -- blz 38

G.H.J. Nouwens - Durendael, 1986 -- blz 33-78

M. van Boven - Kastelen in Brabant; van burcht tot landhuis, 1982 -- blz 149

A.J. van der Aa - Aardrijkskundig woordenboek der Nederlanden, 1839 -- DL.III 575