Dongen / Dieren

Heden ten dage...

Plaats Dongen
Gemeente Dongen
Provincie Noord-Brabant
Coördinaten RD 123175,403375
Coördinaten WGS84 51.616719,4.927533
Commentaar ? Uw opmerkingen
Datum gegevens do 5 augustus 2021
Gezien (12 mnd) 819
Aanpassingen (>2019): Gewijzigd
 

Locatie:

Het huis lag gelegen aan de oever van rivier de Donge in het verlengde van de pad naast het trainingsveld van Olympia 60.
Kastelen in de omgeving

Over van middeleeuwse toestand:

Van het kasteel is niets meer over dan wat funderingen en grachtrestanten onder het maaiveld.

Geschiedenis

Voldoet aan definitievoldoet niet, niet verdedigbaar
 

Bouwgeschiedenis:

(Bouw)fase 1 - 14e eeuw, 1e kwart t/m 1656
Typologie Rechthoekig kasteel
Afm. totaal terrein (m): 33 x 45 m
Zichtbare toestand: Intact
Het huis werd gebouwd na 1335, maar voor 1350 door de vermogende Hollandse edelman Willem van Duvenvoorde.
Het huis bestaat uit een hoofdburcht en een voorburcht. De beide delen zijn verbonden met een vaste brug. De hoofdburcht heeft een eigen gracht.
Na 1500 verliest het heerlijk huis te Dongen haar functie als zetel van het Dongens bestuur, gerechtshuis en belastingkantoor, en wordt meer als hoeve gebruikt. Het onderhoud van het huis wordt te kostbaar en het huis raakt in verval. Tussen 1556 en 1656 brandde het huis uit. Plannen voor restauratie lopen op niets uit en in 1744 is het huis volledig gesloopt; wat waarschijnlijk al voor 1656 gebeurde. De hoeve werd door de Fransen in 1672 platgebrand, maar naderhand weer opgebouwd; de duiventoren heeft tot 1744 bestaan.
(Bouw)fase 2 - 1656 t/m heden
Typologie < Geen >
Zichtbare toestand: Ondergronds

Bezitgeschiedenis:

Het huis werd gebouwd door Willem van Duvenvoorde (1290-1353) . Hij had zeker twaalf bastaardkinderen, maar zijn eigen vrouw kreeg geen enkel kind. Na zijn dood kocht een van zijn bastaarddochters Beatrijs en haar echtgenoot Roelof van Dalem het huis. In 1556 vinden we Jacon Peeters als bewoner. Laurens Smit verkoopt in 1653 het huis aan Lowijse, baron de Molde, heer van Mansard. Deze bestemde het hoofdgebouw voor zichzelf, wat plannen voor herstel doet vermoeden, deze zijn echter nooit uitgevoerd.

Historische betekenis:

Het huis diende als kern van de hoge heerlijkheid.

Archeologisch onderzoek:

In 1979, 1980, 1983 en 1988 is er archeologisch onderzoek gedaan.

Verwijzingen

Kastelenlexicon 0145
 

Afbeeldingen:

Publicatie:
Stoepker, H., 1983: Verslag opgraving kasteel van Dongen, De Wazerweijen, Heemkundevereniging Heerlijkheid Dongen, 10, 3-4.

Publicaties:

Hans Koopmanschap - Het kasteel of heerlijk huis van Dongen, 2007 -- blz 16-30 (met illustratie)

Hans Koopmanschap - In Dongen stond een huis : De Heerlijkheid Dongen in de Middeleeuwen, 2005

P. Bitter - Het kasteel van Dongen : opgravingen in het Huis te Dieren in Dongen, 1993

P. Burm - Het Huis te Dongen, 1993

M. van Boven - Kastelen in Brabant; van burcht tot landhuis, 1982 -- blz 148

A.J.A. Snoeren - Het kasteel van Dongen;een voorlopig opgravingsresultaat, 1980 -- blz 22-27 (met illustratie)

A.J. van der Aa - Aardrijkskundig woordenboek der Nederlanden, 1839 -- DL.III 326