Crayevelt / Kraaienveld

Heden ten dage...

Plaats Aalburg
Gemeente Altena
Provincie Noord-Brabant
Coördinaten RD 136128,417569
Coördinaten WGS84 51.747328,5.113939
Commentaar ? Uw opmerkingen
Datum gegevens di 15 februari 2011
Gezien (12 mnd) 104
Aanpassingen (>2019): Gewijzigd
 
Kastelen in de omgeving

Geschiedenis

 

Bouwgeschiedenis:

(Bouw)fase 1 - 1257 t/m 1816
Zichtbare toestand: Intact
(Bouw)fase 2 - 1816 t/m heden
Zichtbare toestand: Ondergronds

Archeologisch onderzoek:

Terein met sporen van versterking/bewoning (kasteel) uit de late middeleeuwen, alsmede mogelijke sporen van bewoning uit de Romeinse tijd. Volgens Voogd (1953) ligt hier waarschijnlijk de ridderhofs tad Craeyenveld: een door een (inmiddels gedempte) gracht omgeven kasteel, waarvan de funderingen zich nog in de bodem zouden bevinden. Het kasteel wordt vermeld in 1431. De vondsten dateren uit de middeleeuwen (11e-16e eeuw) en de Romeinse tijd (2e eeuw).

Verwijzingen

Kastelenlexicon 0210
 

Publicaties:

J. Findhammer - Beschrijvingen Archeologische Monumenten (AMK); Cultuurhistorische Waardenkaart 2005, 2006 -- blz 113

J.P.C.A. Hendriks - Archeologie en Bewoningsgeschiedenis in het Land van Heusden en Altena, 1990 -- blz 53

M. van Boven - Kastelen in Brabant; van burcht tot landhuis, 1982 -- blz 155

A.F.O. Sasse van Ysselt - Beschrijving van de Kasteelen, staande of gestaan hebbende in het Hollandsch deel van Noordbrabant, 1918 -- blz 7-8

A.J. van der Aa - Aardrijkskundig woordenboek der Nederlanden, 1839 -- DL.III 123, DL.VI 618