KastelenInNederland.nl

Couwenburg / Kouwenburg

Heden ten dage...

Adres
Kleine Gent 9-11
Postcode
5261 BS
Plaats
Vught
Gemeente
Vught
Provincie
Noord-Brabant
Commentaar? hier
Datum gegevens
vr 22 mei 2009
Geraadpleegd (12 mnd)
185
 

Locatie:

Aan de rand van Vught, onder aan de A2 ligt verscholen tussen het groen het huidige huis Couwenberg.

Geschiedenis

 

Etymologie:

Couw = koud, berg = verhoging in een landschap.
In 1555 omschreven als ‘kasteeltje’.

Bouwgeschiedenis:

Stichting
1549
Zichtbare toestand:
Onbekend
Bron: Men gaat er vanuit dat het huis al in 1400 bestond. Dit wordt echter nergens gestaafd.

Bezitgeschiedenis:

In 1549 is het huis eigendom van Jan van den Houck Dirksz. In 1555 wordt Couwenberg verkocht door Jacob Melen aan Franciscus Bogaert Lambrechtsz., die het in 1556 weer verkoopt aan Symon Blancocq, priester en kanunnik van de St. Janskerk. Sebastiaan Withaen, geheten Blancocq Symonsz., erft het kasteel en verkoopt in 1559 aan Goessen van Brecht. Diens erven verkopen het weer aan Hendrik van der Aa. In 1611 wordt het weer verkocht, en ditmaal aan Jacob Donck Gerardsz. Diens schoonzoon verkoopt het huis in 1658 aan Gijsbert Kuijsten. In 1678 verkopen de erven Kuijsten het kasteel aan Steven van Teffelen, schepen van Den Bosch. Zijn zoon Pieter van Teffelen erft het huis en verkoopt het in 1690 door aan Rogier van Boxmeer. Via vererving komt de ene helft in handen van Willem van Boxmeer, welke in 1749 de andere helft koopt. In 1780 wordt Mechelina Wendelina Deckers, weduwe van Petrus Appelboom eigenaar. In 1761 wordt Henricus Maes eigenaar; en in 1769 wordt het huis gerechtelijk verkocht aan Jacob de Gijselaar. In 1786 is Abraham van der Voort de nieuwe gelukkige eigenaar. Diens schoonzoon, Reinier Otto Schrassert, verkoopt het huis in 1818 aan Hugo van Beresteijn. In 1823 wordt Johan Lodewijk Stern eigenaar, en in 1837 Martinus van der Linden. Adrianus de Bont wordt vervolgens in 1844 eigenaar van Couwenberg. In 1913 wordt Matheus Henricus Johannes Willebrordus Eijcken eigenaar; en na diens dood wordt het verkocht aan Herman Mens, wiens familie er tot 1953 bleef wonen. Professor Moonen wordt dan eigenaar, en blijft dat tot 1973, wanneer Carel Briels het huis koopt. Diens familie woont heden nog op het huis.

Verwijzingen

Kastelenlexicon
 

Algemeen:

Tekst: P.J. van der Wielen

Afbeeldingen:

Aan de Dommel, olieverfschilderij, 1925, P. Slager, 's-Hertogenbosch, Museum Slager
Publicatie:
Breuker, C., Landgoederen en Buitenplaatsen in Vught, lezing t.g.v. Open Monumentendag 10 september 1993, p. 5
Sassen, A. Het kasteeltje Kouwenberg onder Vught, Noordbrabantse Almanak voor het jaar 1890, p. 333-335
Bekker, F. de, Uit Vughts Verleden, Eenige Historische Aanteekeningen betreffende Buitengoederen van Vught, Aankondiger 11 juli 1931
Bekker, F. de, Uit Vughts Verleden, Eenige Historische Aanteekeningen betreffende Buitengoederen van Vught, Aankondiger 18 juli 1931
Donkers, H., Het Kasteeltje Couwenberg, 10-07-1973
Sasse van Ysselt, A.F.O. van, De Voorname Huizen en Gebouwen van 's-Hertogenbosch, 1910, dl. II, p. 81, 99, 345, dl. III, p. 228

Publicaties:

M. van Boven - Kastelen in Brabant; van burcht tot landhuis, 1982 -- blz 154

A.J. van der Aa - Aardrijkskundig woordenboek der Nederlanden, 1839 -- DL.III 114