Bellesteyn

Heden ten dage...

Plaats Wassenaar
Gemeente Wassenaar
Provincie Zuid-Holland
Coördinaten RD 087501,463563
Coördinaten WGS84 52.156111,4.400833
Commentaar ? Uw opmerkingen
Datum gegevens di 4 juli 2023
Gezien (12 mnd) 241
Aanpassingen (>2019): Gewijzigd
 
Kastelen in de omgeving

Geschiedenis

Voldoet aan definitievoldoet niet

Etymologie:

Bellesteyn wordt door de uit zuidelijke Nederlanden afkomstige Jacob Bossairt van Belle gesticht en naar hem vernoemd.
(Bouw)fase 1 - 1399 t/m 1796
Zichtbare toestand: Intact
"Een huys met graften ende een cleyn boomgaertken".
(Bouw)fase 2 - 1796 t/m heden
Zichtbare toestand: Ondergronds
Op 1 maart 1796 verkoopt Elisabeth Magdalena van der Duyn-Van Lynden tot de Parck de hofstede aan Johannes Nell. Hij laat het huis afbreken.

Bezitgeschiedenis:

Jan van Tetrode bewoonde een hofstede (meestal boerderij).
Jacob Boissairt van Belle, griffier aan het hof van Holland stichtte in 1472 een 'riddermatig' goed. Het goed werd aan de heren van Wassenaar opgedragen. De hofstede werd mogelijk verbouwd.
Later in handen van de geslachten van Lantscroon en Van der Bouchorst.

Verwijzingen

Kastelenlexicon 0446
 

Publicaties:

Jos Stöver - Kastelen en buitenplaatsen in Zuid-Holland, 2000 -- blz 9

F.H. Micklinghoff - Kastelen, buytenplaetsen en landgoederen in Wassenaar, 1998 -- blz 53-55 (met illustratie)

Robert van Lit - Kastelen en Buitenplaatsen in Rijnland, 1983 -- blz 8 - 11 (met illustratie)

S.J. Fockema Andrea - Kastelen ridderhofsteden en buitenplaatsen in Rijnland, 1974 -- blz 68 - 68

A.J. van der Aa - Aardrijkskundig woordenboek der Nederlanden, 1839 -- DL.2 258