KastelenInNederland.nl

Bellesteyn

Heden ten dage...

Plaats
Wassenaar
Gemeente
Wassenaar
Provincie
Zuid-Holland
Coördinaten RD x - y
87,501 - 463,563
Coördinaten dec nbr -ol
52.156111 - 4.400833
Commentaar? hier
Datum gegevens
ma 25 februari 2013
Geraadpleegd (12 mnd)
721
 

Geschiedenis

Voldoet aan definitie
voldoet niet
 

Etymologie:

Bellesteyn wordt door de uit zuidelijke Nederlanden afkomstige Jacob Bossairt van Belle gesticht en naar hem vernoemd.

Bouwgeschiedenis:

Stichting
1472
Zichtbare toestand:
Ondergronds

Bouwgeschiedenis:

"Een huys met graften ende een cleyn boomgaertken".
Op 1 maart 1796 verkoopt Elisabeth Magdalena van der Duyn-Van Lynden tot de Parck de hofstede aan Johannes Nell. Hij laat het huis afbreken.

Bezitgeschiedenis:

Jacob Boissairt van Belle, griffier aan het hof van Holland stichtte in 1472 een 'riddermatig' goed. Het goed werd aan de heren van Wassenaar opgedragen.
Later in handen van de geslachten van Lantscroon en Van der Bouchorst.

Verwijzingen

Kastelenlexicon
 

Publicaties:

Jos Stöver - Kastelen en buitenplaatsen in Zuid-Holland, 2000 -- blz 9

F.H. Micklinghoff - Kastelen, buytenplaetsen en landgoederen in Wassenaar, 1998 -- blz 53-55 (met illustratie)

Robert van Lit - Kastelen en Buitenplaatsen in Rijnland, 1983 -- blz 8 - 11 (met illustratie)

S.J. Fockema Andrea - Kastelen ridderhofsteden en buitenplaatsen in Rijnland, 1974 -- blz 68 - 68

A.J. van der Aa - Aardrijkskundig woordenboek der Nederlanden, 1839 -- DL.2 258