Bouvigne / Boeverijen

Alle plaatjes (4)

Heden ten dage...

Adres Bouvingelaan 5
Postcode 4836 AA
Plaats Breda
Gemeente Breda
Provincie Noord-Brabant
Coördinaten RD 113150,397150
Coördinaten WGS84 51.562592,4.783531
Commentaar ? Uw opmerkingen
Datum gegevens di 13 juli 2021
Gezien (12 mnd) 241
Aanpassingen (>2019): Gewijzigd
 

Locatie:

Bouvigne is een verfransing van Boeverije, waarschijnlijk afkomstig van Boveria, Latijn voor lage weide, broek of donk.
Kastelen in de omgeving

Functies:

kantoor
kantoor

trouwlocatie
trouwlocatie

Over van middeleeuwse toestand:

Op 29 mei 1972 verkocht de gemeente Breda het kasteel voor 1.4 miljoen gulden, zo'n 635.000 euro, aan het waterschap, dat enige tijd erna omgedoopt werd tot Hoogheemraadschap van West-Brabant. In 1977 heeft het kasteel zijn laatste restauratie ondergaan. Met veel historisch besef is dit gedaan door de Bredase architect De Wilde. Op 13 september van dat jaar werd het herstelde kasteel door Prins Claus geopend, waarbij de plaquettes met daarop alle eigenaren uit het verleden werden onthuld.
Waarschijnlijk zijn de funderingen nog origineel, te samen met een deel van de noordgevel en een deel van de oostgevel. In de kelder zitten nog gewelven die mogelijk origineel zijn.
Het huis is momenteel een vrijwel vierkant blok van twee bouwlagen onder een schilddak, met een erkervormige uitbouw die de ingang vormt. De ramen met kruisvensters zijn symmetrisch verdeeld over gevels. De voorgevel bevat speklagen. Op de noordwesthoek bevindt zich een achtkantige traptoren met een peervormige spits.

Geschiedenis

Voldoet aan definitietwijfel over verdedigbaarheid
 

Etymologie:

De naam 'Bouvigne' is van tamelijk recente datum. In 1802 dook de naam voor het eerst op in een koopakte. Daarvoor was de gangbare spelling 'Boeverijen'. De toenmalige eigenaar Ruysch heeft waarschijnlijk naar mode van die tijd de verfransing tot 'Bouvigne' doorgevoerd.

Voor de naam 'Boeverijen' hebben de historici geen eensluidende verklaring. Sommigen zien er een verbastering van het Latijnse woord 'boveria' in, dat lage weide, broek of donk betekent. Anderen brengen het in verband met het geslacht Van der Boverien dat in de veertiende eeuw in Breda leefde.

Bouwgeschiedenis:

(Bouw)fase 1 - 15e eeuw, 4e kwart t/m 1614
Typologie Moated site
Zichtbare toestand: Intact
Mogelijk een eerder versterkte hoeve.
Het is onmogelijk om precies aan te geven wanneer het kasteel is gebouwd. Rond 1494 heeft Jacob, zoon van Jan van Brecht, het kasteel laten bouwen. In 1554 stelde Jacob van Brecht zijn testament op, waaruit blijkt dat er toen sprake was van een statig stenen huis dat omgeven was door grachten.

De theorie is namelijk dat het kasteel in drie fasen is gebouwd. Op het omwaterde stenen huis (eerste fase) is tussen 15e eeuw en 1611 de eerste verdieping van de toren gebouwd (tweede fase). In de periode van 1611 tot 1614 kreeg het kasteel door allerlei verbouwingen, waaronder het verhogen van de toren met een tweede verdieping, zijn huidige vorm (derde fase).
(Bouw)fase 2 - 1614 t/m heden
Typologie Moated site
Zichtbare toestand: Intact

Bezitgeschiedenis:

1494 Geslacht van Brecht
1611 Jan Baptis Keermans
1614 Philips Willem van Oranje
1618 Prins Maurits
1625 Prins Frederik Hendrik
1647 Prins Willem II
1650 Prins Willem III, Koning van Engeland
1702 Prins Johan Willem Friso
1711 Prins Willem IV
1751 Prins Willem V
1775 Jan Daniel Engel
1799 George A.W. Ruysch
1807 Johan A. Wolff
1816 Elisabeth G. Paardekoper
1833 G. van Hoey Schilthouwer van Oostee
1839 J.J. de Poorter
1859 G.F. Brantsma
1903 L.A.M. de Bruijn
1920 E. Zoetmulder
1930 Gemeente Ginneken en Bavel
1942 Gemeente Breda
1973 Hoogheemraadschap van West-Brabant

Verwijzingen

URL Historisch Bouvigne
Wikipedia Bouvigne
Kastelenlexicon 1033
Rijksmonumentnr 529854
 

Afbeeldingen:

-Bouvigne vanuit het noordwesten, krijttekening, J. del Wieck, 1833, Tilburg, KUB G 40.2/820.11 Bouv (3)
-Bouvigne vanuit het westen, broomzilverdruk, anoniem, Tilburg, KUB G 40.2/820.11 (4)
-Bouvigne vanuit het noordwesten, steendruk, L.Stephan/A.J. Bogaerts, Tilburg, KUB G 40.2/820.11 (6)
-Bouvigne vanuit het noordwesten, sepiatekening, 1836, anoniem, Breda, Gemeentearchief
-Gezicht op de kerk, de Duivelsbrug en het Kasteel Boeverijen, aquarel, 1713, A. van Broekhuyzen, Breda, Gemeentearchief
-Boeverijen vanuit het zuidwesten, pentekening, 1729, C. Pronk, Tilburg, KUB G 40.2/820.11

Publicaties:

Wies van Leeuwen - De mooiste kastelen en voorname huizen van Noord-Brabant, 2019 -- blz 92-95 (met illustratie)

Bas Aarts - 'Van Brussel naar Den Haag' De lotgevallen van de Noord-Brabantse kastelen en 'omgrachte huizingen' in de zeventiende eeuw, 2012 -- blz 41-44 (met illustratie)

R. Meischke - De wederopbouw van kastelen en buitenhuizen na circa 1600: met centraal het Huis Capelle bij Rotterdam, 2005 -- blz 117-132

Hans Louis Janssen - 1000 jaar kastelen in Nederland, 1996

M. van Boven - Kastelen in Brabant; van burcht tot landhuis, 1982 -- blz 59 (met illustratie)

Anton van Oirschot - Middeleeuwse kastelen van Noord-Brabant : Hun bewoners en bewogen geschiedenis, 1981 -- blz 235 - 242

F.A. Brekelmans - Kasteel Bouvigne Hoogheemraadschapshuis : Geschiedenis van het kasteel Bouvigne,, 1977 -- blz 1-88 (met illustratie)

A.J. van der Aa - Aardrijkskundig woordenboek der Nederlanden, 1839 -- DL.II 539