Hof te Bladel

Heden ten dage...

Plaats Bladel
Gemeente Bladel
Provincie Noord-Brabant
Commentaar ? Uw opmerkingen
Datum gegevens do 4 augustus 2022
Gezien (12 mnd) 171
Aanpassingen (>2019): Gewijzigd
 

Geschiedenis

Voldoet aan definitietwijfel
 

Bouwgeschiedenis:

(Bouw)fase 1 - 922 t/m 1400
Zichtbare toestand: Intact
(Bouw)fase 2 - 1400 t/m heden
Zichtbare toestand: Vlak terrein

Historische betekenis:

n Pladella Villa (villa betekent hier landgoed) zou Karel de Eenvoudige in het jaar 922 een akte opgemaakt hebben waarin hij graaf Dirk I het graafschap Holland schenkt. Er is lang gezocht naar de plek waar deze gebeurtenis heeft plaatsgevonden. Daar zijn allerlei schrijvers en geleerden zijn aan te pas gekomen. Lang dacht men dat Netersel de meest waarschijnlijke plaats was, maar zo’n honderd jaar geleden bleek dat de in dit dorp aangetroffen fundamenten de restanten waren van de burcht van Netersel. Het meest aannemelijk is dat de ondertekening van de schenkingsakte plaatsvond in een houten gebouw in de kern van Bladel. Van dit gebouw uit de tiende eeuw zijn namelijk grondsporen teruggevonden.

Verwijzingen

Kastelenlexicon 0168
 

Publicaties:

M. van Boven - Kastelen in Brabant; van burcht tot landhuis, 1982 -- blz 146

A.J. van der Aa - Aardrijkskundig woordenboek der Nederlanden, 1839 -- DL.II 461