KastelenInNederland.nl

Ter Aa / Ter Aa

Heden ten dage...

Plaats
Berlicum
Gemeente
Sint-Michielsgestel
Provincie
Noord-Brabant
Commentaar? hier
Datum gegevens
vr 5 juni 2009
 

Locatie:

Gebied de Hasselt, nabij de oude dorpskern “De Plaets”
Het huis lag vroeger aan de oever van rivier de Run. Het water van de rivier voedde de grachten.

Over van middeleeuwse toestand:

Er is niets meer van het kasteel over. Enkel is er in het terrein nog een kleine verdieping te zien.

Geschiedenis

 

Bouwgeschiedenis:

Stichting
1520
Zichtbare toestand:
Terrein met reliëf

Typologie tekst:

Grof gezegd had het huis een rechthoekig grondplan, het was aanvankelijk echter meer bedoelt als speelhuis, en had dus geen weerbare functie.

Bouwgeschiedenis:

Het huis werd gebouwd kort na 1520. Begin zeventiende eeuw wordt het goed omschreven als ’het stenen omgraven, naamloze huis, zijnde uit het water opgemetseld, met stallingen, neerhoven en boomgaarden. In 1767 is na een hevig onweer de buitenmuur van de gracht rond de kasteelbrug ingestort, welke zo snel mogelijk werd hersteld. Tussen 1804 en 1808 wordt het kasteel afgebroken, en de vrijgekomen materialen worden verkocht.

Bezitgeschiedenis:

Rond 1520 erft Frans Paeuweter van zijn vader een strook land naast rivier de Run. Hij heeft plannen om hier een stenen huis te bouwen, en daarom koopt hij in de loop der jaren verschillende stukken grond aan. In 1557 verkrijgt mr. Goijert Johan Lombarts van Enckevoirt door koop ‘een omgraven stenen herenhuizinge’. In 1595 wordt het kasteel verkocht aan Gielis de la Couture, die het in 1606 weer verkoopt aan jonker Rogier van Broeckhoven. Deze verkoopt het een jaar later aan graaf Hendrick van den Berghe die op zoek was naar een kasteel om zijn zuster te huisvesten. Zuster Anna verhuist echter kort daarna naar Seldensate en laat het nog naamloze huis aan haar zuster Charlotte. In 1652 koopt jonker Philip van Thienen het huis. Deze laat het huis na aan zijn neef Ahrend. Via vererving komt het huis via de familie Honthorst aan de familie van Borssele. In 1787 wordt het kasteel voor de laatste keer verkocht, en wel om te slopen.

Verwijzingen

Kastelenlexicon
 

Algemeen:

Tekst: Peter van der Wielen.

Afbeeldingen:

-Huis te Berlikum, voorzijde, ets, A. de Haen, H. Spilman, 1730, Tilburg, KUB B 48.1/820.11 Aa (1)
-Huis ter Aa, achterzijde, ets, A. de Haen, H. Spilman, 1730, Tilburg, KUB B 48.1/820.11 Aa (4)
-Huis ter Aa, A.J. Bogaerts, 1883, Tilburg, KUB B 48.1/820.11 Aa (3)
-Reconstructietekening van kasteel ter Aa, W. van der Heijden, 1982, Berlicum, collectie W. van der Heijden

Heijden, W. van der, De Twee Kastelen ter Aa te Berlicum.

Publicaties:

Heimerick Tromp - Kastelen in Brabant; van burcht tot landhuis, 1982 -- blz 44 (met illustratie)
A.J. van der Aa - Aardrijkskundig woordenboek der Nederlanden, 1839 -- DL.I 8, DL.II 339
Anton van Oirschot - Middeleeuwse kastelen van Noord-Brabant : Hun bewoners en bewogen geschiedenis -- blz 105