Ten Bergh / Spoordonk

Heden ten dage...

Plaats Spoordonk
Gemeente Oirschot
Provincie Noord-Brabant
Coördinaten RD 146405,392165
Coördinaten WGS84 51.518594,5.263603
Commentaar ? Uw opmerkingen
Datum gegevens vr 3 juli 2020
Gezien (12 mnd) 79
Aanpassingen (>2019): Gewijzigd
 
Kastelen in de omgeving

Geschiedenis

Voldoet aan definitietwijfel over verdedigbaarheid
(Bouw)fase 1 - 16e eeuw t/m 18e eeuw
Typologie Moated site
Zichtbare toestand: Intact
(Bouw)fase 2 - 18e eeuw t/m heden
Typologie < Geen >
Zichtbare toestand: Vlak terrein

Archeologisch onderzoek:

Terrein met resten van 'Huis ten Bergh' (een 'moated site').Weiland met relief en waarschijnlijke grachtomtrek. Eventueel voorburcht bij een woonhuis of koetsiershuis. Boringen tonen aanwezigheid gracht aan. In 1999 booronderzoek . Daarbij o.a. aangetroffen: grachtvulling, ca 10 m breed, die een terrein van ca 70 x 60 m omgeeft. Op het binnenterrein liepen enkele boringen vast op puin.

Verwijzingen

Kastelenlexicon 1960
 

Publicaties:

J. Findhammer - Beschrijvingen Archeologische Monumenten (AMK); Cultuurhistorische Waardenkaart 2005, 2006 -- blz 39

A. Verpoorte - Weerstands- en verkennend booronderzoek naar het 'Huis ten Bergh' te Oirschot, 1991

Bas Aarts - Ten Bergh - Oirschot, 1989

M. van Boven - Kastelen in Brabant; van burcht tot landhuis, 1982 -- blz 159

Anton van Oirschot - Middeleeuwse kastelen van Noord-Brabant : Hun bewoners en bewogen geschiedenis, 1981 -- blz 129 - 134

A.J. van der Aa - Aardrijkskundig woordenboek der Nederlanden, 1839 -- DL.II 287, DL.V 297, DL.X 636, DL.XIV 1174