't Oordje / Beekeroordje / Oirtken / Bekeroortjes / 't Oirtje

Heden ten dage...

Adres Staaiweg
Plaats Vierlingsbeek
Gemeente Land van Cuijk
Provincie Noord-Brabant
Coördinaten RD 199185,400790
Coördinaten WGS84 51.59431,6.025061
Bestemming Landbouw
Commentaar ? Uw opmerkingen
Datum gegevens do 12 maart 2020
Gezien (12 mnd) 260
Aanpassingen (>2019): Gewijzigd
 

Locatie:

Het huis lag ten oosten van Vierlingsbeek, aan de westoever van de Maas, ongeveen 350 meter ten zuiden van de Staaiweg.
Kastelen in de omgeving

Over van middeleeuwse toestand:

Het kasteel werd gebouwd nabij en deels op de resten van een Romeinse uitkijkpost. De fundamenten liggen nog steeds direct onder het maaiveld en bestaan uit baksteen en zandsteen en uit broeksteen of ijzeroer. De omwalling is nog herkenbaar.

Geschiedenis

Etymologie:

De bijzondere naam kan te maken hebben met het veerrecht dat in de late middeleeuwen aan kasteel Well en kasteel Macken toebehoorde. Mogelijk behoorde dat veerrecht eerder toe aan ’t Oirtje (gezien ook de ligging). Het tarief voor de overtocht was rond 1400 een “oortje” (een kleine munteenheid, denk aan het versnoepen van het laatste oortje).
(Bouw)fase 1 - 1403 t/m 17e eeuw
Typologie Motte
Zichtbare toestand: Intact
Typologie tekst:
Het huis lag op een uit de grachten opgeworpen hoogte.
Bron: Hoewel het Oertken veel ouder is, komt het pas in 1403 voor het eerst in de bekende documenten voor. Er wordt dan geschreven: 'dat Huijs tot Vierlinxbeke met graven ende cingelgraven, met eenen weerdt, daer dat huijs op staet, geheiten dat Oertke'.
(Bouw)fase 2 - 17e eeuw t/m heden
Zichtbare toestand: Grachtenrestant

Bouwgeschiedenis:

Het kasteel werd lang voor 1403 gebouwd als mottekasteel op en nabij de resten van een Romeinse uitkijkpost. Op kaarten uit 1890 is geen spoor meer te vinden van 't Oertken. Vanuit de lucht zijn de grachten en omwallingen in het landschap nog te traceren.

Bezitgeschiedenis:

Tot 1403, het jaar van de oudste vermelding, was 't Oertken bezit van de heren van Cuijk. In 1458 kwam het huis aan Johan van Gelre, bastaardzoon van hertog Arnold van Gelre. In 1775 werd het huis beleend aan baron d'Overschie de Neeryssche uit de buurt van Rotterdam. Of de baron op het kasteel gewoond heeft is niet bekend [Van der Wielen].

Verwijzingen

URL Historisch Dorp van 3 kastelen
Castlephoto Kasteel 't Oordje
Kastelenlexicon 0417
 

Publicaties:

M. van Boven - Kastelen in Brabant; van burcht tot landhuis, 1982 -- blz 146

A.J. van der Aa - Aardrijkskundig woordenboek der Nederlanden, 1839 -- DL.2 213, DL.11 684