KastelenInNederland.nl

Van Ostade / Beek / Huis ten Perre

Heden ten dage...

Plaats
Asten
Gemeente
Asten
Provincie
Noord-Brabant
Commentaar? hier
Datum gegevens
vr 5 februari 2016
Geraadpleegd (12 mnd)
77
 

Locatie:

Op de kaart van de provincie Noord-Brabant van 1841, bewerkt door L. van der Voordt Pieck en M. Kuyl vindt men het kasteel vermeld onder de naam van "het Slotje".

Geschiedenis

 

Etymologie:

Op oude kaarten staat het vermeld als eigenaar Joncker Beeck.

Bouwgeschiedenis:

Zichtbare toestand:
Onbekend

Bezitgeschiedenis:

Jonker Wouter van Beeck liet bij zijnen dood eenige kinderen na, onder wie eene dochter

Maria, welke in 1633 te St. Oedenrode gehuwd was met Jonker Godert van der Voort en van haren vader diens te Ostade gelegen onroerende goederen erfde, waaronder het slotje. Van welke familie haar man was, is niet meer bekent, denkelijk behoorde hij tot de adellijke familie van der Voort, welke het kasteeltje Aldendriel onder Mill bezat. Maria van Beeck voornoemd stierf in 1656 kinderloos na vooraf ten overstaan van Schepenen van Asten het volgende testamant te hebben gemaakt:
auteur: A. VAN SASSE VAN IJSSELT

Verwijzingen

Kastelenlexicon
 

Publicaties:

M. van Boven - Kastelen in Brabant; van burcht tot landhuis, 1982 -- blz 146,15

A.J. van der Aa - Aardrijkskundig woordenboek der Nederlanden, 1839 -- DL.II 210