Van Ostade / Beek / Huis ten Perre

Heden ten dage...

Plaats Asten
Gemeente Asten
Provincie Noord-Brabant
Coördinaten RD 178880,379600
Coördinaten WGS84 51.404935,5.730405
Commentaar ? Uw opmerkingen
Datum gegevens zo 23 februari 2020
Gezien (12 mnd) 114
Aanpassingen (>2019): Gewijzigd
 

Locatie:

Op de kaart van de provincie Noord-Brabant van 1841, bewerkt door L. van der Voordt Pieck en M. Kuyl vindt men het kasteel vermeld onder de naam van "het Slotje".
Kastelen in de omgeving

Geschiedenis

Voldoet aan definitietwijfel over verdedigbaarheid
 

Etymologie:

Op oude kaarten staat het vermeld als eigenaar Joncker Beeck.

Bouwgeschiedenis:

(Bouw)fase 1 - 14e eeuw, 4e kwart t/m 19e eeuw, 1e kwart
Zichtbare toestand: Intact
Bewoond door: Familie
(Bouw)fase 2 - 19e eeuw, 1e kwart t/m heden
Zichtbare toestand: Vlak terrein

Bezitgeschiedenis:

Jonker Wouter van Beeck liet bij zijnen dood eenige kinderen na, onder wie eene dochter

Maria, welke in 1633 te St. Oedenrode gehuwd was met Jonker Godert van der Voort en van haren vader diens te Ostade gelegen onroerende goederen erfde, waaronder het slotje. Van welke familie haar man was, is niet meer bekent, denkelijk behoorde hij tot de adellijke familie van der Voort, welke het kasteeltje Aldendriel onder Mill bezat. Maria van Beeck voornoemd stierf in 1656 kinderloos na vooraf ten overstaan van Schepenen van Asten het volgende testamant te hebben gemaakt:
auteur: A. VAN SASSE VAN IJSSELT

Verwijzingen

Kastelenlexicon 2022
 

Publicaties:

T. Maas - Geschiedenis van de heerlijkheid Asten, 1994 -- blz 17-18

M. van Boven - Kastelen in Brabant; van burcht tot landhuis, 1982 -- blz 146,15

A.F.O. Sasse van Ysselt - Een kasteeltje te Ostade onder Asten, 1926 -- blz 3-7

A.J. van der Aa - Aardrijkskundig woordenboek der Nederlanden, 1839 -- DL.II 210