KastelenInNederland.nl
help zoeken

Babyloniënbroek

Heden ten dage...

Adres
Broeksestraat 13
Postcode
4269 VA
Plaats
Aalburg
Gemeente
Altena
Provincie
Noord-Brabant
Coördinaten RD
131000,418000
Coördinaten WGS84
51.742722,5.023592
Commentaar ?
Datum gegevens
wo 9 december 2020
Gezien (12 mnd)
533
Aanpassingen (>2019):
 

Locatie:

Het huis is midden in het dorp gelegen, naast de kerk.

Functies:

woning
woning

Over van middeleeuwse toestand:

De kelder met tongewelf en lampnissen is het oudste deel van het huis. Dit gewelf werd tijdens de restauratie van 1975 ontdekt, samen met een laatgotische haard. De fundamenten stammen uit de tweede helft van de veertiende eeuw.

Geschiedenis

Voldoet aan definitie
twijfel over verdedigbaarheid
 

Bouwgeschiedenis:

(Bouw)fase 1 - 1350 t/m 17e eeuw

Zichtbare toestand:
Bevat oude delen
Het slot is waarschijnlijk ontstaan uit een hoeve die tot een abdij behoorde. Men neemt aan dat het huis tijdens de Tachtigjarige Oorlog werd verwoest, maar daarna weer werd opgebouwd, getuige de muurijzers die het jaar 1609 aangeven.

Het betreft hier een eenvoudig, versterkt huis op een omgracht terrein. Het bestaat uit een hoofdgebouw van een bouwlaag op een souterrain en een zolderverdieping met een zadeldak. De voorzijde heeft slechts één raam met roedeverdeling. De ingang bevindt zich in een lage zijvleugel, die haaks op het hoofdgebouw geplaatst is.

(Bouw)fase 2 - 17e eeuw t/m heden

Zichtbare toestand:
Bevat oude delen
Daarna is het huis in verval geraakt en pas nadat het in 1962 verkocht werd, werd het huis door de nieuwe eigenaars weer bewoonbaar gemaakt. In 1975 werd begonnen met een grootscheepse restauratie, die in 1976 voltooid werd. Tijdens die restauratie ontdekte men o.a. een tongewelf in de kelder en een laatgotische haard.

Bezitgeschiedenis:

Het huis werd waarschijnlijk gebouwd door Dirk van de Merwede in de tweede helft van de veertiende eeuw.

Verwijzingen

Kastelenlexicon
 

Publicaties:

J.P.C.A. Hendriks - Archeologie en Bewoningsgeschiedenis in het Land van Heusden en Altena, 1990 -- blz 54

M. van Boven - Kastelen in Brabant; van burcht tot landhuis, 1982 -- blz 145

Anton van Oirschot - Middeleeuwse kastelen van Noord-Brabant : Hun bewoners en bewogen geschiedenis, 1981 -- blz 310 - 312

A.J. van der Aa - Aardrijkskundig woordenboek der Nederlanden, 1839 -- DL.II 30