Kastelen In Nederland.nl

Babyloniënbroek

Hede ten dage...

Adres
Broeksestraat 13
Postcode
4269 VA
Plaats
Aalburg
Gemeente
Aalburg
Provincie
Noord-Brabant
Coördinaten RD x - y
131,000 - 418,000
Coördinaten dec nbr -ol
51.7427220 - 5.0235920
Toegankelijk
Niet Toegankelijk
Commentaar? hier
Datum gegevens
vr 17 december 2010
 

Locatie:

Het huis is midden in het dorp gelegen, naast de kerk.

Functies:

woning
woning

Over van middeleeuwse toestand:

De kelder met tongewelf en lampnissen is het oudste deel van het huis. Dit gewelf werd tijdens de restauratie van 1975 ontdekt, samen met een laatgotische haard. De fundamenten stammen uit de tweede helft van de veertiende eeuw.

Geschiedenis

Voldoet aan definitie
twijfel over verdedigbaarheid
 

Bouwgeschiedenis:

Stichting
1350
Zichtbare toestand:
Bevat oude delen

Bouwgeschiedenis:

Het slot is waarschijnlijk ontstaan uit een hoeve die tot een abdij behoorde. Men neemt aan dat het huis tijdens de Tachtigjarige Oorlog werd verwoest, maar daarna weer werd opgebouwd, getuige de muurijzers die het jaar 1609 aangeven. Daarna is het huis in verval geraakt en pas nadat het in 1962 verkocht werd, werd het huis door de nieuwe eigenaars weer bewoonbaar gemaakt. In 1975 werd begonnen met een grootscheepse restauratie, die in 1976 voltooid werd. Tijdens die restauratie ontdekte men o.a. een tongewelf in de kelder en een laatgotische haard.

Het betreft hier een eenvoudig, versterkt huis op een omgracht terrein. Het bestaat uit een hoofdgebouw van een bouwlaag op een souterrain en een zolderverdieping met een zadeldak. De voorzijde heeft slechts één raam met roedeverdeling. De ingang bevindt zich in een lage zijvleugel, die haaks op het hoofdgebouw geplaatst is.

Bezitgeschiedenis:

Het huis werd waarschijnlijk gebouwd door Dirk van de Merwede in de tweede helft van de veertiende eeuw.

Verwijzingen

Kastelenlexicon
 

Publicaties:

J.P.C.A. Hendriks - Archeologie en Bewoningsgeschiedenis in het Land van Heusden en Altena, 1990 -- blz 54
Heimerick Tromp - Kastelen in Brabant; van burcht tot landhuis, 1982 -- blz 145
A.J. van der Aa - Aardrijkskundig woordenboek der Nederlanden, 1839 -- DL.II 30
Anton van Oirschot - Middeleeuwse kastelen van Noord-Brabant : Hun bewoners en bewogen geschiedenis -- blz 310 - 312