KastelenInNederland.nl

Rodenborg / Annenborg ?

Heden ten dage...

Plaats
Heeswijk-Dinther
Gemeente
Bernheze
Provincie
Noord-Brabant
Coördinaten RD
161,875 - 407,050
Coördinaten WGS84
51.652333 - 5.486714
Commentaar ?
Datum gegevens
vr 6 juli 2018
Gezien (12 mnd)
120
 

Locatie:

Een moderne woning draagt vandaag de dag de naam Rodenburg. Het huis bevindt zich aan de buitenrand van Dinther, op de hoek van de Hommelsedijk en de Rodenburgseweg, aan de weg van Dinther naar Hommelse Hoeven.

Over van middeleeuwse toestand:

Het terrein waarop het kasteel gestaan heeft wordt grotendeels opgevuld met nieuwbouwwoningen (Rodenburg). Bepaalde stukken dienen nog als akkerland.

Geschiedenis

 

Etymologie:

Roden = rooien, het kappen van bomen; burg = versterkt huis.

Bouwgeschiedenis:

Stichting
1398
Zichtbare toestand:
Onbekend

Typologie tekst:

Het gaat waarschijnlijk hier om een eenvoudige edelmanswoning.
Bron: "Jan Paridaen en zoons met opdracht hofstat in Dinther naast de Rodenborch van Jan van Dynter en naast die Braken van Jan van Dordrecht, aan Wouter nat. Zoon van wijlen Art van Dynter, ridder, met als mede-belover van Paridaen, Albert (?) zoon Spierinc Emontssoen." In een verkoopakte uit 1797 spreekt men van "Een huys met zijn agterhuys stallen en bakhuys met een groesdries, casteel plaats grooten en kleijnen hof thans teulland rondsomme met groeswallen en houtgewasschen en een voorpoting op de straat genaamd den Rooijenburg groot omtrend zeeve lopense, d'eene zeijde en een eijnde de gemeen straat d'andre zeijde Hendricus van de Leemput en 't ander eijnde Hendricus Gevers geleeghen alhier aan de Heijlharen." Met de 'casteel plaats" wordt waarschijnlijk de plek bedoeld waar voorheen het huis Ten Wijer stond. De kaart van Dinther anno 1754 geeft ten noorden van "de Rooijenburg" een bebouwing aan, waarmee waarschijnlijk de voormalige neerhuizing van Ten Wijer is bedoeld.

Bouwgeschiedenis:

Men ging ervan uit dat het huis "de Rooijenburg" rond 1754 gebouwd is. Volgens het vervolgkadaster dat door de gemeente werd bijgehouden, werd het huis rond 1872 gebouwd. In het register van aangifte der aangebouwde eigendommen 1871-1885 staat echter dat er dan sprake is van een bijbouw.

Bezitgeschiedenis:

Op 17 juli 1797 kopen Francis van de Boom en Piet Peters van Gogh het huis met de naam den Roijenburg van Cornelis Verbunt, die optreedt als man en momboor (voogd) van Helena Blonket. Francis van de Boom verwerft in 1798 ook de andere helft van het goed. In februari 1818 verkoopt de weduwe van Francis van de Boom het huis met aangelegen hof en teellanden, groesdries, kanten, wallen en houtgewassen, genaamd den Roodenburgt, groot 9 lopensen, gelegen aan de Heilaren, e.z. en a.e. de gemeene straat, a.z. Hendr. v.d. Leemput, a.e. Arie v.d. Boom, aan Hendrik van de Burgt voor zijn minderjarige kinderen Johannes en Antonie. Op 10 januari 1826 word het huis door Johannes en Antonie van de Burgt verkocht. Op 8 februari 1833 verkoopt Everardus van Grinsven het huis aan Johannes Jacques Brocx, rijksontvanger te Dinther. Op 24 februari 1883 verkoopt Josina Margaretha Brocx haar huis aan Willem van de Loo. Deze bouwt in 1887 iets bij; waarschijnlijk oefende hij er zijn bedrijf als koopman uit. De weduwe van de Loo verkoopt rond 1912 het huis aan Carel van Eerd. Naast molenaar was hij ook herbergier en oefende dit beroep uit in de Rodenburg. In 1919 wordt Petrus van Dam eigenaar, maar verkoopt het vrij snel weer door aan Johannes Pennings, die het rond 1925 weer doorverkoopt aan Martinus Hermans.

Verwijzingen

Kastelenlexicon
 

Algemeen:

Tekst: P.J. van der Wielen

Afbeeldingen:

Bronnen:
Leest, J. van der, De Rodenburg, De Wojstap 1981-4
Dinther, N. van, Rodenburg, De Wojstap 1982-2
Leest, J. van der, De Geschiedenis van het Huis "den Rooijenburg of Roodenburg(t)" en haar Bewoners, De Wojstap 1996-3

Publicaties:

Hans Louis Janssen - 1000 jaar kastelen in Nederland, 1996

Eddie Nijhof - Annenborch, 1991 -- blz 30-35