Wijdenes / Widenisse / Hof

Heden ten dage...

Plaats Wijdenes
Gemeente Drechterland
Provincie Noord-Holland
Coördinaten RD 139200,514800
Coördinaten WGS84 52.622692,5.154597
Commentaar ? Uw opmerkingen
Datum gegevens wo 24 april 2019
Gezien (12 mnd) 630
 

Locatie:

Het eindrapport van de LWAOW meldt, naar aanleiding van de gedane vondsten, dat een aantal aanwijzingen sterk doen vermoeden, dat de plaats van het kasteel op de bodem van de Markermeer is gesitueerd:

- De vermelding dat Floris V in 1282 op een zandrug in Wijdenes aan land ging.
- De boerderij het Hof en het Hofland die al in 1331 vermeld worden.
- De aangetoonde zandplaat met, tot in ca. 1500, links en rechts daarvan land.
- De datering van de kloostermoppen die past in de periode waarin Floris V zijn kastelen bouwde.
Kastelen in de omgeving

Over van middeleeuwse toestand:

In januari 1997 werd, met medewerking van de duikploeg van de brandweer van Hoorn, gedoken vanaf het ijs van het bevroren Markermeer, zo'n 250 meter uit de kust. Al bij de eerste duik werden kloostermoppen gevonden, die in een bepaalde formatie op bodem lagen. Latere metingen met behulp van sonar wezen uit dat men hier te maken had met een strook stenen van ca. 2,5 meter breed en ca. 21 meter lang. Mogelijkerwijs zou dit kunnen wijzen op een muur of een stuk bestrating. In december 1998 werd een tweede formatie kloostermoppen gevonden door middel van sonarpeiling. Deze strook ligt evenwijdig ten opzichte van de eerder genoemde strook op onderlinge afstand van ca. 10 meter. De afmetingen van deze tweede strook bedragen ca. 22 meter lang, ca. 2,5 meter breed. Helaas was het niet mogelijk om meer structuren in deze formatie te ontdekken door het slechte zicht onder water. Op de stenen die boven water zijn gehaald is ook nog een ouderdomsbepaling gedaan, waaruit is gebleken dat de stenen dateren als laat 13e-eeuws.

Geschiedenis

Voldoet aan definitievoldoet
 

Etymologie:

Wijdenes betekent letterlijk: 'de wijde nes'. Wijd in de betekenis van ruim, breed, uitgebreid, uitgestrekt.
Nes: buitendijks land, vaak door aanslibbing gevormd. In het Middelnederlands kende men de woorden: 'nesse', 'nes' (=stuk land van een bepaalde vorm, landtong). De vorm 'nisse' komt veel voor in plaatsnamen, bv. Spijkenisse en Scherpenisse.

De oorsprong van het woord wijd, vinden we in diverse vormen. In het middelnederlands: 'wijt', oudsaksisch, oudfries en oudengels: 'wid' (= wijd, ruim, uitgebreid).

Bouwgeschiedenis:

(Bouw)fase 1 - 1272 t/m 1296
Zichtbare toestand: Intact
Door de Friezen en Kennemers tot de grond toe afgebroken.
(Bouw)fase 2 - 1296 t/m heden
Typologie < Geen >
Zichtbare toestand: Vlak terrein

Verwijzingen

Kastelenlexicon 1802
 

Algemeen:

De teksten zijn met toestemming overgenomen van Ben Dijkhuis,
Middeleeuwse dwangburchten van West Friesland

Publicaties:

Ben Dijkhuis - Over de primaire bouwfase van de kastelen van Medemblik en Wijdenes, 2019

Ben Dijkhuis - De Middeleeuwse dwangburchten van West-Friesland en Alkmaar, 2002 (met illustratie)

M. Franke - De zoektocht naar het kasteel van Floris V, 1999

P.J. Orbons - Provincie Noord-Holland : kasteelterrein Wijdenes gemeente Venhuizen geofysisch onderzoek, 1996

Hans Louis Janssen - 1000 jaar kastelen in Nederland, 1996

Johan Willem Groesbeek - Middeleeuwse kastelen van Noord-Holland, 1981 -- blz 310 - 311

A.J. van der Aa - Aardrijkskundig woordenboek der Nederlanden, 1839 -- DL.12 402