Aalst

Heden ten dage...

Adres Professor Holstlaan 4
Plaats Eindhoven
Gemeente Eindhoven
Provincie Noord-Brabant
Commentaar ? Uw opmerkingen
Datum gegevens zo 11 juli 2021
Gezien (12 mnd) 227
Aanpassingen (>2019): Gewijzigd
 

Locatie:

Van het slot is niets meer over. Philips bouwde eind jaren zestig van de vorige eeuw het laboratorium Uniphase op deze plaats.

Geschiedenis

Voldoet aan definitietwijfel over verdedigbaarheid
 

Bouwgeschiedenis:

(Bouw)fase 1 - 1403 t/m 1927
Zichtbare toestand: Intact
Het oorspronkelijke huis werd gebouwd voor 1403. Na 1721 werd deze hoeve uitgebreid met een herenhuis, dat in 1927 door een brand in de as werd gelegd. De kelder met gemetselde gewelven bleef bewaard, waarop naderhand een nieuw huis werd gebouwd. Eind jaren zestig werd het huis gesloopt door Philips voor een modern natuurkundig laboratorium.
Typologie tekst:
Het handelt hier om een eenvoudig omgracht huis.
(Bouw)fase 2 - 1927 t/m heden
Zichtbare toestand: Geheel overbouwd

Bezitgeschiedenis:

In 1326 zijn de heren van Aalst eigenaar van een donk nabij rivier de Dommel in oorspronkelijke gemeente Aalst. In dit gebied ontstond de oude hoeve Beerwinckel. In 1403 was er onduidelijkheid of deze hoeve behoorde tot Aalst of Waalre. Dit was belangrijk in verband met de belastingheffing. Hertogin Johanna van Brabant bepaalde dat de eerste Beerwinckel tot de parochie van Waederle behoorde. Er waren dus twee hoeves: de eerste en de achterste Beerwinckel. De achterste behoorde tot de parochie van Aalst. In 1424 wordt Meeus van Beerwinckel genoemde als eigenaar van de achterste hoeve. De heerlijkheid Aalst wordt in 1721 door de familie van der Clusen verkocht, waarna waarschijnlijk de hoeve werd uitgebreid met een adellijk huis, waar de heer van Aalst nu en dan zijn intrek nam. In 1741 wordt er gesproken over het slot den Beerwinkel, toen eigendom van Bruno Gijsels uit Den Bosch. Ene Hein Linsen heeft in jaren 50 van de vorige eeuw in een huis gewoond dat gebouwd was op de fundamenten van het voormalige slot.

Verwijzingen

Kastelenlexicon 0098
 

Algemeen:

Tekst: Peter van der Wielen

Publicaties:

M. van Boven - Kastelen in Brabant; van burcht tot landhuis, 1982 -- blz 145

A.J. van der Aa - Aardrijkskundig woordenboek der Nederlanden, 1839 -- DL.I 16