Medemblik / Radboud

Alle plaatjes (13)

Heden ten dage...

Adres Oudevaartsgat 8
Postcode 1671 HM
Plaats Medemblik
Gemeente Medemblik
Provincie Noord-Holland
Coördinaten RD 136480,531700
Coördinaten WGS84 52.772483,5.113392
Bestemming Recreatie
Toegankelijk Gehele jaar
Commentaar ? Uw opmerkingen
Datum gegevens wo 4 oktober 2023
Gezien (12 mnd) 682
Aanpassingen (>2019): Gewijzigd
 
Kastelen in de omgeving

Functies:

zalenverhuur / feesten
zalenverhuur / feesten

museum
museum

trouwlocatie
trouwlocatie

zalenverhuur / vergaderingen
zalenverhuur / vergaderingen

Over van middeleeuwse toestand:

Het bouwwerk is deels intact. Driekwart is gesloopt.

Geschiedenis

Voldoet aan definitievoldoet
 

Etymologie:

Het kasteel van Medemblik staat beter bekend als Kasteel Radboud. Deze naam is gebaseerd op het verhaal dat het kasteel zou zijn gesticht door de legendarische Friese Koning Radboud (8ste eeuw). De bron hiervan is het werk van Cornelis Aurelius, dat bekend staat als de Divisiekroniek, welke in 1517 in Leiden is gedrukt. Latere schrijvers, hebben echter aan deze "legende" een historische waarde toegekend. In zijn Kabinet van Nederlandsche en Kleefsche Oudheden, refereert Isaac Le Long, in dit verband naar het werk van een kroniekschrijver, genaamd Matthys van der Houve. Volgens deze schrijver had Koning Radboud een versterking gebouwd, waarna Floris V op de overblijfselen hiervan, een nieuw kasteel zou hebben neergezet. In ieder geval heeft, vanaf die tijd, de naam Kasteel Radboud hardnekkig, tot op heden, standgehouden. Toch bestaat er geen wetenschappelijk bewijs van enige connectie tussen het kasteel en koning Radboud.

De tekst is met toestemming overgenomen van Ben Dijkhuis, Middeleeuwse Dwangburchten:

www.dwangburchten.nl

Bouwgeschiedenis:

(Bouw)fase 1 - 1282 t/m 1578
Typologie Rechthoekig kasteel
Afm. hoofdburcht (m) 35 x 40
Zichtbare toestand: Intact
Het kasteel werd in 1578 ontmanteld. De noordelijke muren en toren werden gesloopt.
(Bouw)fase 2 - 1578 t/m heden
Typologie Rechthoekig kasteel
Zichtbare toestand: Intact
Het overgebleven deel is behouden en onderhouden. Tussen 1890 en 1897 werd het kasteel gerestaureerd.

Bouwgeschiedenis:

Het kasteel werd in 1282 gebouwd door Floris V als onderdeel van een verdedigingslinie tegen de Westfriesen. Het kasteel werd in zijn geheel opgetrokken als een vierkante burcht met ronde hoektorens. Het oorspronkelijke plan was een ommuurd rechthoekig plein met 4 uitspringende hoektorens. In het midden van de van de zijden waren ook uitspringende torens maar deze waren vierkant. Aan de oostzijde bevond zich de poorttoren. De buitenmuren variëren in dikte van 1,12 tot 1,24 m dikte. De middentorens waren even hoog als de schildmuur. Oorspronkelijk waren deze schildmuren lager maar in de 14e eeuw zijn deze waarschijnlijk opgetrokken. Deze muren waren nogal smal zodat de weergang op spaarbogen was gebouwd.

Verwijzingen

URL Historisch Medemblik
Wikipedia Radboud
Castlephoto Kasteel Medemblik
Kastelenlexicon 1775
Rijksmonumentnr 28386
 

Publicaties:

Marnix van Meggelen - Middeleeuwse voorburchten in Holland en Zeeland; Een onderzoek naar de aard van middeleeuwse voorburchten in de graafschappen Holland en Zeeland tussen 1000 en 1573 op basis van historische, archeologische en architectonische bronnen., 2022 -- blz 57-66 (met illustratie)

Nancy de Jong-Lambregts - Kasteelterreinen geven hun geheimen prijs, 2022 -- blz 133-137

Ben Dijkhuis - Over de primaire bouwfase van de kastelen van Medemblik en Wijdenes, 2019 (met illustratie)

Ben Dijkhuis - Dimensionering van de verloren oostelijke objecten van het kasteel Medemblik, 2018 -- blz 1-54 (met illustratie)

Reinoud Rutte - Stedenatlas Jacob van Deventer; 226 stadsplattegronden uit 1545-1575 - schakels tussen verleden en heden, 2018 -- blz 353 (met illustratie)

Josje van Leeuwen - Medemblik | Kasteel Radboud, Oudevaarsgat 8, 2012 -- blz 74 (met illustratie)

J.T. Zeiler - Adellijk afval : Archeozoölogisch onderzoek van de Laat-Middeleeuwse kastelen Egmond en Brederode, 2007

Rob Gruben - Viereckige Burgen in den nördlichen Niederlanden. Eine kritische Betrachtung, 2004 -- blz 147-161

meer...