Hoogwoud

Heden ten dage...

Plaats Hoogwoud
Gemeente Opmeer
Provincie Noord-Holland
Coördinaten RD 124500,525500
Commentaar ? Uw opmerkingen
Datum gegevens zo 25 oktober 2015
Gezien (12 mnd) 231
 

Geschiedenis

Voldoet aan definitievoldoet
 

Etymologie:

Feitelijk is de naam Hoogwoud een verbastering. Van oorsprong is de naam uitgebreider en luidt zoiets als 'Hoog-oud-woud' dat 'het hoger gelegen oude, vochtige bos' betekent. De toevoeging 'hoog' zien we terug in de middelnederlandse woorden 'ho' en 'hooch'. Zo ook de overige woorden: 'out' (=oud) en 'wout', 'woude' (=vochtig bos).

Bouwgeschiedenis:

(Bouw)fase 1 - 1493 t/m 1600
Zichtbare toestand: Intact

Bron: dwangburchten
(Bouw)fase 2 - 1600 t/m heden
Typologie < Geen >
Zichtbare toestand: Vlak terrein

Bouwgeschiedenis:

Gebouwd door Eduard, een bastaardbroer van Jacoba van Beijeren. Eduard kreeg van zijn zuster Gravin Jacoba op 12 feb 1429 de heerlijkheden Hoogwouderban en Aartswoud. Hij liet een slot bouwen in zijn nieuwe heerlijkheid. Het bouwjaar is onbekend.

Verwijzingen

Kastelenlexicon 1762
 

Publicaties:

Johan Willem Groesbeek - Middeleeuwse kastelen van Noord-Holland, 1981 -- blz 293 - 294 (met illustratie)

A.J. van der Aa - Aardrijkskundig woordenboek der Nederlanden, 1839 -- DL.5 792