ter Bruggen / Het Slotje

Heden ten dage...

Adres Brugstraat
Plaats Stein
Gemeente Stein
Provincie Limburg
Coördinaten RD 180950,331200
Coördinaten WGS84 50.9699,5.75677
Commentaar ? Uw opmerkingen
Datum gegevens di 1 februari 2022
Gezien (12 mnd) 169
Aanpassingen (>2019): Gewijzigd
 
Kastelen in de omgeving

Over van middeleeuwse toestand:

Slechts enkele fragmenten zijn overgebleven.

Geschiedenis

Voldoet aan definitietwijfel over verdedigbaarheid
 

Bouwgeschiedenis:

(Bouw)fase 1 - 1331 t/m 1643
Typologie Moated site
Zichtbare toestand: Intact
In 1643 is een nieuw bakstenen huis gebouwd.
(Bouw)fase 2 - 1643 t/m 1950
Typologie Moated site
Zichtbare toestand: Intact
(A.J. Munsters, 1987) Het Slotje was een rechthoekig gesloten blok (10x15 m) binnen een grachtenstelsel, dat gevoed werd door de langsstromende beek (Ur of Orm), die in het Broek nog altijd herkenbaar is. De westhelft werd ingenomen door een grondverdiep met lage gewelfde kelders en schietgaten naar buiten; daarboven was één woonlaag met verschillende woonvertrekken en later in de dikke muren aangebrachte ramen; tenslotte boven deze woonlaag van 4 à 5 meter hoogte volgde een latere houten zoldering, overdekt met een zadeldak tussen twee gevels met driehoekige top. De oosthelft had noordelijk zowel als zuidelijk een lage smalle aangebouwde vleugel waartussen een open ruimte lag, die door een oostelijke muur werd afgesloten. Ook in die aanbouwsels waren op de begane grond schietgaten aanwezig. De toegang tot dat gesloten complex werd oorspronkelijk gevormd door een met natuurstenen omblokte poort midden in de noordmuur. Om die ingang te bereiken moest men over de gracht met een houten ophaalbrug, waarvoor katrolgaten ter weerszijden van de toegang in de noordmuur aanwezig waren. De grachten waren in de negentiende eeuw al met grond opgevuld en alleen bij hoog water stond rondom alles blank; ook de noordelijke toegang was dichtgemetseld en vanaf de Brugstraat was in de oostmuur een nieuwe toegang gemaakt. Het hoofdgebouw zou vroeger veel hoger zijn geweest en op de noordwesthoek een torenachtige uitbouw hebben gehad.

Na de 17e eeuw is er sprake van een boerderij. In 1929 opnieuw ingericht als woning na de 2e wereldoorlog gesloopt.
Van het oude huis is alleen een gevelsteen uit 1643 bewaard gebleven.
(Bouw)fase 3 - 1950 t/m heden
Typologie < Geen >
Zichtbare toestand: Vlak terrein

Verwijzingen

Kastelenlexicon 0806
Limburgse Kastelen 175
 

Publicaties:

Ben Olde Meierink - Kastelen in Limburg, 2005 -- blz 294

J.Th.H. de Win - Kastelen in Limburg, 1978 -- blz 102