Kastelen In Nederland.nl

ter Bruggen / Het Slotje

Hede ten dage...

Adres
Brugstraat
Plaats
Stein
Gemeente
Stein
Provincie
Limburg
Coördinaten RD x - y
180,950 - 331,200
Coördinaten dec nbr -ol
50.9699000 - 5.7567700
Commentaar? hier
Datum gegevens
vr 14 juni 2013
 

Over van middeleeuwse toestand:

Slechts enkele fragmenten zijn overgebleven.

Geschiedenis

 

Bouwgeschiedenis:

Typologie
Moated site
Zichtbare toestand:
Onbekend

Bouwgeschiedenis:

(A.J. Munsters, 1987) Het Slotje was een rechthoekig gesloten blok (10x15 m) binnen een grachtenstelsel, dat gevoed werd door de langsstromende beek (Ur of Orm), die in het Broek nog altijd herkenbaar is. De westhelft werd ingenomen door een grondverdiep met lage gewelfde kelders en schietgaten naar buiten; daarboven was één woonlaag met verschillende woonvertrekken en later in de dikke muren aangebrachte ramen; tenslotte boven deze woonlaag van 4 à 5 meter hoogte volgde een latere houten zoldering, overdekt met een zadeldak tussen twee gevels met driehoekige top. De oosthelft had noordelijk zowel als zuidelijk een lage smalle aangebouwde vleugel waartussen een open ruimte lag, die door een oostelijke muur werd afgesloten. Ook in die aanbouwsels waren op de begane grond schietgaten aanwezig. De toegang tot dat gesloten complex werd oorspronkelijk gevormd door een met natuurstenen omblokte poort midden in de noordmuur. Om die ingang te bereiken moest men over de gracht met een houten ophaalbrug, waarvoor katrolgaten ter weerszijden van de toegang in de noordmuur aanwezig waren. De grachten waren in de negentiende eeuw al met grond opgevuld en alleen bij hoog water stond rondom alles blank; ook de noordelijke toegang was dichtgemetseld en vanaf de Brugstraat was in de oostmuur een nieuwe toegang gemaakt. Het hoofdgebouw zou vroeger veel hoger zijn geweest en op de noordwesthoek een torenachtige uitbouw hebben gehad.

Opmerking: Van het oude huis dat midden jaren vijftig is gesloopt, is alleen een gevelsteen uit 1643 bewaard gebleven.

Verwijzingen

Kastelenlexicon
Stichting Limburgse Kastelen
 

Publicaties:

Ben Olde Meierink - Kastelen in Limburg, 2005 -- blz 294
J.Th.H. de Win - Kastelen in Limburg, 1978 -- blz 102