het huis van Valkenburg / Genhoes / Alden Valkenburgh / Oud Valkenburg

Alle plaatjes (4)

Heden ten dage...

Adres Oud Valkenburg 17
Postcode 6305 AA
Plaats Oud Valkenburg
Gemeente Valkenburg aan de Geul
Provincie Limburg
Coördinaten RD 188000,318550
Coördinaten WGS84 50.855706,5.856244
Commentaar ? Uw opmerkingen
Datum gegevens di 26 juli 2022
Gezien (12 mnd) 223
Aanpassingen (>2019): Gewijzigd
 

Locatie:

Gelegen in het Geuldal tussen Schin op Geul en Valkenburg. Ten oosten van het kasteel Schaloen.
Kastelen in de omgeving

Functies:

woning
woning

Over van middeleeuwse toestand:

(RDMZ) Omgracht huis met laat-gotische hoofdvleugel van mergel, met een zware toren van omstreeks 1500 en haaks hierop een ingangsvleugel, midden XVIII. Inwendig o.a. balustertrap, stucplafond, betimmeringen, drie geschilderde supraporten en Lodewijk XV-schoorsteenmantel met schilderingen van Diana op jacht; alles XVIII. De hoeve, XVIII, omgeeft drie zijden van het voorplein en is toegankelijk via een toegangspoort met pilasters en een gebogen fronton. Rest van een serre ten N.O. van het voorplein, waarnaast een monumentaal hek met pijlers, voorzien van voluutvormige vleugelstukken. In dezelfde as nog een tweede eenvoudiger stel hekpijlers. Engelse tuin met resten van oudere Franse aanleg ten Z.O. van de gracht; in midden van de tuin een fonteinbekken met Hercules op régence-voet, midden XVIII. Bij de gracht een eendenhuis van baksteen met mergelhoekblokken onder een mansardelessenaardak, XVIIIb.

Geschiedenis

Voldoet aan definitietwijfel over verdedigbaarheid
 

Bouwgeschiedenis:

(Bouw)fase 1 - 13e eeuw t/m 1560
Typologie Zaaltoren
Zichtbare toestand: Intact
Bewoond door: Familie
De oudste delen van het kasteel, de fundering en kelderruimten, maakten waarschijnlijk deel uit van een voorloper van het huidige kasteel en stammen mogelijk uit het begin van de dertiende eeuw, of nog eerder.
Tussen 1545 en 1560 heeft Johan I van Strijthagen het huidige kasteel laten bouwen.
(Bouw)fase 2 - 1560 t/m 1576
Typologie Zaaltoren
Zichtbare toestand: Intact
Bewoond door: Familie
In 1576 is er als gevolg van oorlog het kasteel deels verwoest. De fundering was overgebleven en er werd door Maria van Strijthagen een nood herstel uitgevoerd.
(Bouw)fase 3 - 1576 t/m 1620
Typologie Buitenplaats
Zichtbare toestand: Intact
Bewoond door: Familie
Het kasteel is grotendeels hersteld.
(Bouw)fase 4 - 1620 t/m heden
Typologie Buitenplaats
Zichtbare toestand: Intact
Bewoond door: Familie

Bezitgeschiedenis:

Tussen 1545 en 1560 Heeft Johan I van Strijthagen het huidige Genhoes laten bouwen. De zoon van Johan I, Johan II moest het kasteel afstaan aan Herman van Ghoor. In 1596 of 1579 brandde het kasteel af als gevolg van oorlog met de Spaanse troepen.

Verwijzingen

Wikipedia Valkenburg
Kastelenlexicon 0583
 

Publicaties:

Trijnie Stoker - Verborgen schatten; gebouwen van natuurmonumenten, 2014 -- blz 26-29 (met illustratie)

M. Th. van Dijk-Franx - Het middeleeuwse kasteel Genhoes te Oud-Valkenburg, 2006 -- blz 177-192

L. Emmen - Archeologische vondsten uit de gracht van kasteel Genhoes te Oud-Valkenburg, 2006 -- blz 192-208

Ben Olde Meierink - Kastelen in Limburg, 2005 -- blz 380-382 (met illustratie)

M. Th. van Dijk-Franx - Genhoes en de Tuin der Hesperiden, 2005

A.G. Schulte - Middeleeuwse kastelen in Limburg : Een panorama tussen droom en werkelijkheid, 1995

D. Kransberg - Kastelengids van Nederland, 1979 -- blz 221 (met illustratie)

J.Th.H. de Win - Kastelen in Limburg, 1978 -- blz 105 - 106 (met illustratie)

meer...