Neercanne / Agimont / Aigermont / Nedercanne / Nederkan

 Neercanne

Heden ten dage...

Adres Cannerweg 800
Postcode 6213 ND
Plaats Oud Vroenhoven
Gemeente Maastricht
Provincie Limburg
Coördinaten RD 174750,314340
Coördinaten WGS84 50.8188,5.667636
Commentaar ? Uw opmerkingen
Datum gegevens zo 2 december 2012
Gezien (12 mnd) 412
 

Locatie:

Ten westen van de Maas, langs de weg door het Jekerdal van Maastricht naar Neercanne.

Functies:

zalenverhuur / feesten
zalenverhuur / feesten

trouwlocatie
trouwlocatie

zalenverhuur / vergaderingen
zalenverhuur / vergaderingen

Over van middeleeuwse toestand:

Het enige terrassenkasteel dat Nederland rijk is.
Het kasteel dat onder de Duitse bezetting tijdens de Tweede Wereldoorlog heel wat averij opliep, werd in 1947 samen met 17 ha grond in de omgeving aangekocht door de stichting "Het Limburgs Landschap" en nadien geleidelijk gerestaureerd. Door de aankoop van het Cannerbos en enkele weilanden in de Jekervallei werd het natuurgebied rondom het kasteel tot 35 ha uitgebreid. Het kasteel wordt thans onder de benaming "Chateau de Neercanne" als restaurant geëxploiteerd.

Geschiedenis

Voldoet aan definitievoldoet
 

Etymologie:

Waar de naam Agimont vandaan komt is niet bekend. Wel bestond er in de middeleeuwen een geslacht Agimont.

Bouwgeschiedenis:

Stichting
1316
Typologie Versterkte residentie
Zichtbare toestand: Bevat oude delen
Bron: De oudste vermelding van een adellijke burcht op deze plaats dateert van 1316 toen Ronald d'Agimont heer van Neerkanne was. Dit kasteel werd in 1465 door aanhangers van de Luikse prins-bisschop in brand gestoken.

Bouwgeschiedenis:

Het huidige kasteel werd in 1698 gebouwd op de plaats waar al eeuwen de versterkte burcht Agimont lag. Dit kasteel is in 1465 verwoest tijdens een belegering van Maastricht.

Bezitgeschiedenis:

Daniël Wolf, Baron van Dopf (1650-1718) was de eigenaar. Hij is geboren in Hessen en diende in het leger van Keurvorst Frederik III van Brandenburg. Hij hielp mee om de Fransen uit Duitsland te verdrijven en de Turken uit Oostenrijk. Als beloning hiervoor kreeg hij de adellijke titel van Baron. Later werd hij de militair gouverneur van Maastricht. In die functie liet hij Fort St. Pieter aanleggen. Met de aankoop van het Chateau werd hij tevens heer van Canne.
Om het kasteel aan te leggen werd de flank van de Cannerberg over 100 meter afgegraven. Met de mergel die vrijkwam kon men de huidige terrassen aanleggen. Het kasteel is opgetrokken uit mergelblokken die werden gewonnen in groeves achter het kasteel. Dit is vrij uitzonderlijk omdat in die tijd meestal baksteen werd gebruikt. Mergel was toen al ouderwets. De muren waren oorspronkelijk bedekt met rode verf om zandsteen te imiteren. Van het oorspronkelijke interieur van het kasteel is niets meer overgebleven.
Voor het kasteel lag een barokke tuin die zich tot aan de Jeker uitstrekte. Voor het kasteel is nog een oude vijver herkenbaar. Een deel van de tuin is nu weer in oude luister hersteld.

Verwijzingen

URL Commercieel Neercanne
Wikipedia Neercanne
Kastelenlexicon 2882
Rijksmonumentnr 527874
 

Publicaties:

Ben Olde Meierink - Kastelen in Limburg, 2005 -- blz 367 - 371 (met illustratie)

J.Th.H. de Win - Kastelen in Limburg, 1978 -- blz 91

W. Groneman - Kastelen in Zuid-Limburg, 1964

A.J. van der Aa - Aardrijkskundig woordenboek der Nederlanden, 1839 -- DL.14 705

C.A. Huygen - Agimont te Nedercanne : Neerland's enige terrassenkasteel