Bethlehem / Limmel / Limale / Limmale

Heden ten dage...

Adres Betlehemweg 2
Postcode 6201 BE
Plaats Limmel
Gemeente Maastricht
Provincie Limburg
Coördinaten RD 177800,319830
Coördinaten WGS84 50.867758,5.711192
Commentaar ? Uw opmerkingen
Datum gegevens ma 20 december 2021
Gezien (12 mnd) 194
Aanpassingen (>2019): Gewijzigd
 
Kastelen in de omgeving

Functies:

zalenverhuur / feesten
zalenverhuur / feesten

hotel / restaurant
hotel / restaurant

restaurant
restaurant

school
school

zalenverhuur / vergaderingen
zalenverhuur / vergaderingen

Over van middeleeuwse toestand:

(RDMZ) Vier vleugels om een binnenplaats en op de noordoosthoek een ronde toren. XVI, XVIII en XIX. Inwendig een schouw uit 1707.

Geschiedenis

Voldoet aan definitievoldoet
 

Bouwgeschiedenis:

(Bouw)fase 1 - 13e eeuw, 1e kwart t/m 1284
Typologie Woontoren
Zichtbare toestand: Intact
Bewoond door: Familie
Over het middeleeuwse kasteel is niet veel duidelijkheid. Het kasteel is in 1284 verwoest. Het zou hebben bestaan uit een 'Torre' die als verdedigbare woontoren moet worden aangeduid. Volgens de kroniekschrijver Van Heelu waren er diepe grachten en het (ontoegankelijke) broek (laagland).
Het kasteel werd in 1289 herbouwd en als 'castrum' aangeduid. De oudste delen van het huidige kasteel zijn 16e eeuws.
(Bouw)fase 2 - 1284 t/m 1289
Typologie < Geen >
Zichtbare toestand: Ruïne
(Bouw)fase 3 - 1289 t/m 1585
Typologie Rechthoekig kasteel
Zichtbare toestand: Intact
In 1585 volledig verwoest tijdens de tachtig jarige oorlog.
(Bouw)fase 4 - 1585 t/m 1700
Typologie < Geen >
Zichtbare toestand: Ruïne
Waarschijnlijk als boerderij verpacht.
(Bouw)fase 5 - 1700 t/m heden
Typologie Buitenplaats
Zichtbare toestand: Intact
Bewoond door: Familie
Door landcommandeur Hendrik van Wassenaar van Warmond werd het bouwvallige kasteel hersteld.
Bron: [Olde Meierink,2005:347]

Bezitgeschiedenis:

In 1284 werd het kasteel van Limale (limmel) ingenomen en afgebroken door de hertog van Brabant. Deze episode in de Limburgse Successieoorlog (1283-1288) is berijmd door de kroniekschrijver Jan van Heelu. De familie van Limale hield de restanten tot 1318 als allodium in bezit. In dat jaar droeg Eustachius van Lim(m)ale zijn bezit op aan hertog Jan III van Brabant. Hij ontving het terug als leengoed. Vóór 1355 verkocht Eustachius van Lim(m)ale zijn goed aan Johannes van Geelkerken, die met het inmiddels herbouwde kasteel door dezelfde hertog werd beleend.
Aan het eind van de 14e eeuw werd het leengoed gedeeld doot Matthijs van Kessel en Jan van Tzievel.
Latere bewoners van kasteel Bethlehem zijn o.a. Gustave Joseph Marie Eugene Regout.

Historische betekenis:

Tijdens de 2e WO werd het kasteel gebruikt door een Nonnen-orde, daarna is het in gebruik geweest door een filmmaatschappij.

Verwijzingen

Wikipedia Bethlehem
URL Commercieel Hotelmanagement
Castlephoto Kasteel Bethlehem
Kastelenlexicon 0601
Limburgse Kastelen 264
Rijksmonumentnr 27936
 

Publicaties:

Ben Olde Meierink - Kastelen in Limburg, 2005 -- blz 346 - 347 (met illustratie)

T. Waegeman - Burchten en Versterkingen in de Eurogio Maas-Rijn; een toeristische ontdekkingsreis, 2002 -- blz 245-246 (met illustratie)

D. Kransberg - Kastelengids van Nederland, 1979 -- blz 207 (met illustratie)