Alte Burg / Holseth / Holset

Heden ten dage...

Plaats Holset
Gemeente Vaals
Provincie Limburg
Coördinaten RD 197330,309600
Commentaar ? Uw opmerkingen
Datum gegevens wo 2 februari 2022
Gezien (12 mnd) 86
Aanpassingen (>2019): Gewijzigd
 

Locatie:

Locatie niet exact bekend

Geschiedenis

Stichting
14e eeuw
Zichtbare toestand: Vlak terrein

Bron: Er was in 1334 een ridderlijk geslacht met de naam 'Holseth', die bepaalde heerlijke rechten uitoefende

Bouwgeschiedenis:

Reeds in de 18e eeuw een ruïne en vervolgens verdwenen.

Verwijzingen

Kastelenlexicon 0727
Limburgse Kastelen 159
 

Algemeen:

Twijfel of dit kasteel ooit heeft bestaan.

Publicaties:

Ben Olde Meierink - Kastelen in Limburg, 2005 -- blz 501

J.Th.H. de Win - Kastelen in Limburg, 1978 -- blz 105