Ten Hove / Puytlinckshof / Bormanshuis / Grathem

Ten Hove

Heden ten dage...

Adres Pollaertshof 21
Postcode 6096 BM
Plaats Grathem
Gemeente Leudal
Provincie Limburg
Coördinaten RD 187600,355950
Coördinaten WGS84 51.192126,5.853354
Bestemming Wonen
Commentaar ? Uw opmerkingen
Datum gegevens zo 4 december 2016
Gezien (12 mnd) 307
 

Locatie:

Aan de westrand van het dorp Grathem.

Functies:

woning
woning

Over van middeleeuwse toestand:

(RDMZ) Op gedeeltelijk omgracht terrein gelegen complex, XVIIa, bestaande uit een haakvormig hoofdgedeelte, toegankelijk via een iets lagere poortaanbouw met daar tegenaan een nog lager gedeelte, waarvan het tentdak wordt bekroond door een duiventil.
Van de hoofdvleugel heeft het ene gedeelte een schilddak terwijl het dak van het andere gedeelte eindigt tegen een gezwenkte gevel. De daklijst rust op een Maaslands consolefries, XVIIa.

De meeste vensters hebben hardstenen omramingen met segmentbogen, XVIII. Van de oorspronkelijke geblokte tussendorpelkozijnen zijn enkele dichtgemetseld bewaard evenals de tweelichtvensters boven de poort.

Op het dak van de poortvleugel een dakruitertje.

Geschiedenis

Voldoet aan definitietwijfel over ontstaan
 

Bouwgeschiedenis:

Stichting
15e eeuw
Zichtbare toestand: Niet middeleeuws

Bouwgeschiedenis:

Het oorspronkelijke kasteel dateert uit 1210 maar werd in 1340 door brand verwoest volgens het bordje, elk bewijs hiervoor ontbreekt.
Mogelijk is er in de eerste helft van de 15e eeuw een versterkt huis gebouwd door de familie Bormans. De resten zitten mogelijk in het huidige huis.
Het huidige hoofdgebouw dateert uit de zeventiende en achttiende eeuw en vertoont kenmerken van de Maaslandse Renaissance.

Bezitgeschiedenis:

Gedurende de negentiende eeuw was het eigendom van de familie Bonham de Ryckholt.
Er zijn mij twee Portretten van Arnold Christoffel de Puytlinck en Maria Catharina de Borman, met hun wapens bekend.

Verwijzingen

Wikipedia Grathem
Kastelenlexicon 0620
Limburgse Kastelen 288
 

Publicaties:

Ben Olde Meierink - Kastelen in Limburg, 2005 -- blz 214-215 (met illustratie)

J.Th.H. de Win - Kastelen in Limburg, 1978 -- blz 76