Reewijk / Rietwijk

Heden ten dage...

Plaats Heemskerk
Gemeente Heemskerk
Provincie Noord-Holland
Coördinaten RD 106900,502550
Coördinaten WGS84 52.506667,4.683056
Commentaar ? Uw opmerkingen
Datum gegevens wo 24 april 2019
Gezien (12 mnd) 148
Aanpassingen (>2019): Gewijzigd
 
Kastelen in de omgeving

Geschiedenis

Voldoet aan definitievoldoet
 

Bouwgeschiedenis:

(Bouw)fase 1 - 1355 t/m 1710
Zichtbare toestand: Intact
Het huis in de Spaanse tijd is verwoest. In 1710 werd het goed ´als afbraak´aangekocht door mr. Jean Deutz, de eigenaar van
Assumburg.
(Bouw)fase 2 - 1710 t/m heden
Typologie < Geen >
Zichtbare toestand: Ondergronds

Bezitgeschiedenis:

Het komt voor het eerst in de bronnen voor als Jan van Pruijsen - een bastaard(?) zoon van heer Gerrit van Heemskerk vermeld tussen 1334 en 1355 - de ´sate en husinghe` in 1375 overdraagt aan Arend heer van Egmond. De bewoningsgeschiedenis van het kasteel en de bijbehorende goederen is zeer gecompliceerd. Niet alleen omdat het goed geregeld versnipperd is in diverse lenen maar, ook door de vele processen die gevoerd zijn om het bezit. Ook Ree-of Rietwijk is niet ontkomen aan het oorlogsgeweld in de tachtigjarige oorlog.
In 1604 is er sprake van goederen die gelegen zijn ´aan het vervallen huis te Rewijck` Op een tekening van Roelant Rogman omstreeks 1647 is een ruïne te zien binnen een voormalige slotgracht.

Archeologisch onderzoek:

4 dec 2012: Van het kasteel Rietwijk in Heemskerk is geen spoor teruggevonden. De archeologen troffen gisteren langs op de Jan van Kuikweg, hoek Simon van Haerlemstraat zo goed als maagdelijke grond. (…) Bij de bouw van de portiekflats in de jaren 50 veel met grond gereden, de vindplaats is volkomen verstoord. Geen scherf baksteen, een stukje mortel of een spoor van een gracht. Niets.

Verwijzingen

Wikipedia Rietwijk
Kastelenlexicon 1790
 

Publicaties:

Jan Butter - De kastelenlinie Beverwijk Heemskerk, 2023 -- blz 88-95 (met illustratie)

Christian Bertram - Noord-Hollands Arcadia; ruim 400 Noord-Hollandse buitenplaatsen in tekening, 2005 -- blz 256

Johan Willem Groesbeek - Middeleeuwse kastelen van Noord-Holland, 1981 -- blz 152 - 156 (met illustratie)

J. Belonje - Reewijk en het geslacht Dever, 1941 -- blz 367 - 373

A.J. van der Aa - Aardrijkskundig woordenboek der Nederlanden, 1839 -- DL.9 396,479