Poelenburg / Poelenburch / Poelenburgh

Heden ten dage...

Plaats Heemskerk
Gemeente Heemskerk
Provincie Noord-Holland
Coördinaten RD 106650,502960
Coördinaten WGS84 52.510556,4.676667
Commentaar ? Uw opmerkingen
Datum gegevens wo 2 september 2015
Gezien (12 mnd) 185
Aanpassingen (>2019): Gewijzigd
 
Kastelen in de omgeving

Geschiedenis

Voldoet aan definitievoldoet
 

Bouwgeschiedenis:

(Bouw)fase 1 - 14e eeuw, 4e kwart t/m 1730
Typologie Rechthoekig kasteel
Zichtbare toestand: Intact
Het kasteel is tussen 1724 en 1730 verdwenen aldus Groesbeek.
(Bouw)fase 2 - 1730 t/m heden
Typologie < Geen >
Zichtbare toestand: Geheel overbouwd

Bezitgeschiedenis:

Pieter Pietersz. Kaasenbroot (Casembroot, Casenbroot genaamd Duynmeyer) [1677-1728] kocht met 7 anderen op een publieke veiling op 5 december 1724 " 't Huys Poelenburgh met deszelfs koetshuys, boomgaarden, laanen, houtgewassen en landerijen rondom het zelve gelegen, groot 18 morgen 161 1/2 roeden, en belend ten oosten door de Hecksloot,
ten westen door de Oosterweg, ten noorden de Maerlaan ", voor de totale som van f. 8600,-:-.
Verkopers: Theodoris Heynenbergh namens de Erven van David Swaan.
(Rijksarchief Haarlem, Oud-rechterlijke archieven [O.R.A.]:
Gemeente Heemskerk, nr. 576 d.d. 5 december 1724.)

Verwijzingen

Wikipedia Poelenburg
Kastelenlexicon 1788
 

Publicaties:

Jan Butter - De kastelenlinie Beverwijk Heemskerk, 2023 -- blz 96-103 (met illustratie)

Christian Bertram - Noord-Hollands Arcadia; ruim 400 Noord-Hollandse buitenplaatsen in tekening, 2005 -- blz 246-247 (met illustratie)

Johan Willem Groesbeek - Middeleeuwse kastelen van Noord-Holland, 1981 -- blz 147 - 152 (met illustratie)

J. van Venetiën - Hart van Kennemerland; album van leven en werken in Midden-Kennemerland door de eeuwen heen, 1968 -- blz 158 - 158 (met illustratie)

J. Belonje - Het huis Poelenburg onder Heemskerk, 1937 -- blz 217 - 218

A.J. van der Aa - Aardrijkskundig woordenboek der Nederlanden, 1839 -- DL.9 211