Amstenrade

Heden ten dage...

Adres Hagendoornweg 1
Postcode 6436 CR
Plaats Amstenrade
Gemeente Beekdaelen
Provincie Limburg
Coördinaten RD 192800,328200
Coördinaten WGS84 50.940019,5.925961
Bestemming Recreatie
Toegankelijk Op aanvraag
Commentaar ? Uw opmerkingen
Datum gegevens zo 2 december 2012
Gezien (12 mnd) 419
Aanpassingen (>2019): Gewijzigd
 

Locatie:

Tegen de bebouwing van Amstenrade ligt in een prachtig Engels park het kasteel Amstenrade.
Kastelen in de omgeving

Functies:

zalenverhuur / feesten
zalenverhuur / feesten

woning
woning

Over van middeleeuwse toestand:

De middeleeuwse delen zijn mogelijk onderdeel van de fundering.

Geschiedenis

Voldoet aan definitietwijfel over verdedigbaarheid

Etymologie:

Amsten-rade. Amsten is de (verbasterde) naam van een riviertje, rade betekent gerooid bos.
(Bouw)fase 1 - 13e eeuw, 1e kwart t/m 1650
Typologie Woontoren
Zichtbare toestand: Intact
Bewoond door: Familie
Over het oudste kasteel is weinig bekend, zelfs de ligging is onbekend. Mogelijk stond op de plaats van het huidige kasteel. Pas in 1271 wordt er melding gemaakt van een heer van Amstenrade die het collatierecht (benoeming geestelijke) van de kapel.
In de late 12e en begin 13e eeuw is voor het eerst sprake van een burcht van de Heren Van Amstenraedt, vermoedelijk gesticht door het geslacht De Vrien. Het oorspronkelijke kasteel is gebouwd door Huyn van Amstenraedt.
Bron: [Orbons,2003:9-11]
(Bouw)fase 2 - 1650 t/m heden
Typologie Buitenplaats
Zichtbare toestand: Intact
Bewoond door: Familie

Bouwgeschiedenis:

(RDMZ) Bakstenen hoofdgebouw bestaande uit een hoofd- en een haaks hierop gesitueerde zijvleugel uit de laatste kwart van de 18de eeuw met op de westhoek een vierkante toren, als overblijfsel van het 17de-eeuwse kasteel. Het statige hoofdgebouw, opgetrokken in drie verdiepingen boven een souterrain en afgedekt door vlakke, onderaan in schoten uitlopende leien daken (Maasdekking) - een zadeldak over de hoofdvleugel en een schilddak over de zijvleugel - is een goed voorbeeld van het weelderige Luikse classicisme uit het einde van de 18de eeuw. Het huis werd in opdracht van de toenmalige eigenaar Nicolas Willems gebouwd ter vervanging van het 17de-eeuwse kasteel naar ontwerp van de Luikse architect Bartholome Digneffe (1724-1784). Door de plotselinge dood van de eigenaar in de jaren '80 van de 18de eeuw werd het ontwerp, dat uit een hoofdvleugel en twee zijvleugels bestond, die een vierkante 'cour d'honneur' zouden moeten omsluiten, niet geheel uitgevoerd. Door het niet gereedkomen van de rechtervleugel, waarvan slecht een deel van de ondergronds bewaard gebleven fundamenten werden opgetrokken, kreeg het huis een geheel andere indeling dan oorspronkelijk bedoeld was. De grote hal in de hoofdvleugel werd zaal en de hal werd centraal in de zijvleugel geprojecteerd.
De muren van de vleugels zijn deels door pilasters met trigliefen aan de bovenkant geleed en worden door een kroonlijst afgesloten (met uitzondering van de korte NO- zijde), die ter hoogte van de pilasters verkropt.

Verwijzingen

URL Historisch Amstenrade
Wikipedia Amstenrade
Castlephoto Huis Amstenrade
Kastelenlexicon 0580
Limburgse Kastelen 193
Rijksmonumentnr 456108
 

Publicaties:

Ben Olde Meierink - Kastelen in Limburg, 2005 -- blz 305-308 (met illustratie)

Anne Rose Orbons - Amstenrade; Een adellijk woonhuis in Zuid-Limburg, 2003 -- blz 1-96 (met illustratie)

Hans Louis Janssen - 1000 jaar kastelen in Nederland, 1996

E.A. Geytenbeek - Oranjerieën en hun ontstaansgeschiedenis, 1991 -- blz 132-133

J.Th.H. de Win - Kastelen in Limburg, 1978 -- blz 68 (met illustratie)

J.J.M. Timmers - Kasteel Amstenrade, 1969

W. Groneman - Kastelen in Zuid-Limburg, 1964

Theo de Vries - Amstenrade en de legende van 's keizers dochter, 1956 -- blz 7