Doseburg

Heden ten dage...

Plaats Doesburg
Gemeente Doesburg
Provincie Gelderland
Coördinaten WGS84 52.008457,6.136892
Bestemming Wonen
Commentaar ? Uw opmerkingen
Datum gegevens zo 4 juni 2023
Gezien (12 mnd) 94
Aanpassingen (>2019): Gewijzigd
 

Locatie:

Locatie van het kasteel was in het westen van de stad, waar de oude IJssel en de IJssel samenkomen. De plaats is dus niet exact bekend.
Kastelen in de omgeving

Geschiedenis

 

Bouwgeschiedenis:

(Bouw)fase 1 - 1400 t/m 1527
Zichtbare toestand: Intact
Volgens Kalkwiek (1976, p. 124) was er, naar aanleiding van een rekening van Geryt die Boese, rentmeester van Zutphen, rond 1400 al sprake van een kasteel Doseburg, een verblijfplaats van de hertog: 'Te Doseborch vond zelfs een ontmoeting plaats tussen de hertog van Gelre en de bisschop van Munster'.
Van der Aa (deel 3, p. 373): 'in het westen van Doesburg waar de Oude IJssel zich met de nieuwe samen komt heeft een burg gestaan, die Karel, Hertog van Gelder in het jaar 1527 deed afbreken'.
Wanneer vervolgens weer over de burg gesproken wordt zegt van der Aa (idem, p. 374): 'in 1527 gesticht door Karel, Hertog van Gelder en in 1537 gesloopt door de burgerij. Er bleef nog lang een toren in stand. De Roode toren. in 1674 is ook deze afgebroken. in 1841 waren er nog enige, zeer geringe overblijfselen van te zien' (idem, p. 375).

In zijn “Beschrijving van het begin, opkomst en aanwas der stadt Doesborgh” vermeldt Adam Huygens in 1761 dat er naast de vier stadspoorten tot 1527 een “Casteel ofte Burgh” staat in Doesburg. Deze dient dan als woning van de rechters van het ambt Doesburg.


Bron: Lexicon, 2009 Maartje Verhoeckx
(Bouw)fase 2 - 1527 t/m heden
Zichtbare toestand: Geheel overbouwd

Bezitgeschiedenis:

Het kasteel diende als woning van de richters van het ambt Doesburg.

Verwijzingen

Kastelenlexicon 1252
 

Publicaties:

Jorien Jas - Kastelen in Gelderland, 2013 -- blz 203

K.A. Kalkwiek - Atlas van de Nederlandse Kastelen, 1980 -- blz 124

A.J. van der Aa - Aardrijkskundig woordenboek der Nederlanden, 1839 -- dl. 3 373-383

J. Harenberg - Adellijke huizen in het richterambt Doesborgh -- blz 56