Yrst / Ierst

Heden ten dage...

Adres Ierstweg
Plaats Hattem
Gemeente Hattem
Provincie Gelderland
Coördinaten RD 198949,501509
Coördinaten WGS84 52.499519,6.034433
Commentaar ? Uw opmerkingen
Datum gegevens vr 10 juni 2022
Status kasteelgegevens Basisregistratie
Gezien (12 mnd) 168
Aanpassingen (>2019): Gewijzigd
 
Kastelen in de omgeving

Over van middeleeuwse toestand:

Boven het maaiveld is niets meer te zien van het kasteel dat mogelijk al in de 18e eeuw is verdwenen. Op de Topografische kaart van de Veluwezoom (1811) is een onbebouwd omgracht terrein te zien. In 1741 stond er nog wel een adellijk huis [Tegenwoordige Staat, p. 503].

Geschiedenis

Voldoet aan definitietwijfel over verdedigbaarheid
 

Bouwgeschiedenis:

(Bouw)fase 1 - 15e eeuw t/m 18e eeuw, 4e kwart
Zichtbare toestand: Intact
De oudste bebouwing stamt uit de vroege 15de eeuw toen Wenemar Bast in 1416 het land ontving. Vanaf dat moment heet het Wenemar Bast Goed en wordt het goed in de stukken aangeduid als het hof of erf Yrst. Via verschillende verkopen komt het in 1528 in handen van de familie Van Haersolte en is de boerderij uitgegroeid tot een landhuis.
Eind 18e eeuw afgebroken.
Bron: [Dalfsen,2015:33]
(Bouw)fase 2 - 18e eeuw, 4e kwart t/m heden
Zichtbare toestand: Vlak terrein

Bezitgeschiedenis:

.

Verwijzingen

Castlephoto Kasteel Yrst
Kastelenlexicon 1305
 

Publicaties:

Jos van Dalfsen - Archeologische Waarderingskaart Hattem, 2015 -- blz 33

Jorien Jas - Kastelen in Gelderland, 2013 -- blz 259

A.J. van der Aa - Aardrijkskundig woordenboek der Nederlanden, 1839 -- dl VI, 58