Burcht 's Hertogenbosch

Heden ten dage...

Plaats Den Bosch
Gemeente 's-Hertogenbosch
Provincie Noord-Brabant
Coördinaten RD 150154,410961
Coördinaten WGS84 51.687411,5.317119
Commentaar ? Uw opmerkingen
Datum gegevens zo 28 november 2021
Gezien (12 mnd) 117
Aanpassingen (>2019): Gewijzigd
 

Locatie:

Van Sasse van Ysselt (Van Sasse van Ysselt 1910, dl.3, 72) schrijft: 'De plaats van de Burcht was alzoo die waar zich thans het bastion St Teunis bevindt'. Dat is ten zuiden van de Zuid-Willemsvaart in het centrum van 's-Hertogenbosch, direct ten oosten van de Hekellaan.
Kastelen in de omgeving

Geschiedenis

Voldoet aan definitievoldoet niet, niet particulier
 

Bouwgeschiedenis:

(Bouw)fase 1 - 1410 t/m 1515
Zichtbare toestand: Intact
Materiaal hoofdgebouw: Baksteen
Sociale klasse: Hoge adel
Hertog Anton laat in 1410 een burcht bouwen in het noordoostelijke deel van de stad (ter hoogte van de huidige sluis O en het bastion Anthonius), Henric Oebkens gaat de bouw leiden hij werkt er enige jaren aan in ieder geval tot 1415 het overlijdensjaar van de hertog maar het kasteel wordt niet afgebouwd. In de Tweede Additie van de Blijde inkomste van den Prins van Spanje van 26 April 1515 komt het volgende voor: Art. VII. Item, dat die Gedeputeerde onser stadt van 's Hertogenbossche sullen mogen afbreken seker vervallen sloten, 't anderen tyde binnen der stadt meer ror achterdeele ende onsekerheden van derselver stadt begonnen te timmeren dan andersints; behoudelijck, dat die steenen ende stoffen, die men daer afbreken sal, geemployeert sullen worden tot reparatie ende fortificatie deselver stadt' en in 1517 is er sprake van een 'afgebroken kasteele'.
(Bouw)fase 2 - 1515 t/m heden
Zichtbare toestand: Geheel overbouwd

Verwijzingen

Kastelenlexicon 2313
 

Publicaties:

A.F.O. Sasse van Ysselt - De Voorname Huizen en Gebouwen van 's Hertogenbosch, 1919 -- Deel III, blz 71-78

Hendrik van Heurn - Historie der stad en Meyerye van 's Hertogenbosch, 1776