Sydtsma huis / Sytzama (Wier)

Heden ten dage...

Plaats Warns
Gemeente Súdwest-Fryslân
Provincie Friesland
Coördinaten RD 156881,543121
Coördinaten WGS84 52.8752424,5.4151548
Commentaar ? Uw opmerkingen
Datum gegevens ma 6 juni 2022
Status kasteelgegevens Basisregistratie
Gezien (12 mnd) 55
Aanpassingen (>2019): Gewijzigd
 
Kastelen in de omgeving

Geschiedenis

Voldoet aan definitievoldoet
 

Bouwgeschiedenis:

(Bouw)fase 1 - t/m 1494
Typologie Woontoren
Zichtbare toestand: Intact
De Schieringer kasteelvrouwe Ats Bonningha verdedigde de stins in 1494 tegen een aanval van de Vetkoperse edelman Douwe Galama. Uiteindelijk zou hij de stins verwoesten.
De verwoesting lijkt haar oorzaak te vinden in rivaliteit tussen de Vetkoperse Douwe Galama en de Schieringer Jelmer Sydtsma over de heerschappij in Warns.
Bron: [Noomen,2009,476]
(Bouw)fase 2 - 1494 t/m heden
Zichtbare toestand: Vlak terrein

Archeologisch onderzoek:

In februari 2021 zijn door archeologen kogels, een geweer en een kanon opgegraven.

Verwijzingen

 

Publicaties:

Paul Noomen - Stinzen in middeleeuws Friesland: een voorlopige inventarisatie, 2009 -- blz 476

A.J. van der Aa - Aardrijkskundig woordenboek der Nederlanden, 1839 -- Deel 10, blz. 849