KastelenInNederland.nl
help zoeken

Sydtsma huis / Sytzama (Wier)

Heden ten dage...

Plaats
Warns
Gemeente
Súdwest-Fryslân
Provincie
Friesland
Coördinaten RD
156881,543121
Coördinaten WGS84
52.8752424,5.4151548
Commentaar ?
Datum gegevens
ma 1 maart 2021
Status kasteelgegevens
Basisregistratie
Gezien (12 mnd)
61
Aanpassingen (>2019):
 

Geschiedenis

Voldoet aan definitie
voldoet
 

Bouwgeschiedenis:

(Bouw)fase 1 - t/m 1494

Typologie
Woontoren
Zichtbare toestand:
Intact
De Schieringer kasteelvrouwe Ats Bonningha verdedigde de stins in 1494 tegen een aanval van de Vetkoperse edelman Douwe Galama. Uiteindelijk zou hij de stins verwoesten.
De verwoesting door Douwe Galama van de Sydtsma-stins in Warns in 1494 lijkt haar oorzaak te vinden in rivaliteit tussen de Vetkoperse Douwe Galama en de Schier- inger Jelmer Sydtsma over de heerschappij in Warns.
Bron: [Noomen,2009,476]

(Bouw)fase 2 - 1494 t/m heden

Zichtbare toestand:
Vlak terrein

Verwijzingen

 

Publicaties:

Paul Noomen - Stinzen in middeleeuws Friesland: een voorlopige inventarisatie, 2009 -- blz 476

A.J. van der Aa - Aardrijkskundig woordenboek der Nederlanden, 1839 -- Deel 10, blz. 849