Mellemastate

Heden ten dage...

Plaats Oostrum
Gemeente Noardeast-Fryslân
Provincie Friesland
Coördinaten RD 199699,594410
Coördinaten WGS84 53.334209,6.058208
Commentaar ? Uw opmerkingen
Datum gegevens di 19 januari 2021
Status kasteelgegevens Basisregistratie
Gezien (12 mnd) 112
Aanpassingen (>2019): Gewijzigd
 
Kastelen in de omgeving

Geschiedenis

 

Bouwgeschiedenis:

(Bouw)fase 1 - 14e eeuw t/m 1735
Zichtbare toestand: Intact
De grote state zoals afgebeeld door Stellingwerf is gebouwd in 1600. Dus er was een stins of state voor 1600 of de afgebeelde state is ontstaan uit een oudere voorganger.
(Bouw)fase 2 - 1735 t/m heden
Zichtbare toestand: Geheel overbouwd

Bezitgeschiedenis:

Poppe Remmersma, zoon van Hessel Remmersma en Bernsck Heslinga, was in 1511 eigenaar van Mellema state, waarnaar hij zich Poppe Mellema noemde. Hij was toen de belangrijkste grondbezitter in Oostrum. In het midden van de 15de eeuw ging de familie Mellema waarschijnlijk op in de Remmersma's te Dokkum.

Verwijzingen

URL Historisch De Mellema State
Wikipedia Oostrum
 

Publicaties:

Paul Noomen - Stinzen in middeleeuws Friesland: een voorlopige inventarisatie, 2009 -- Oostrum FC10, SC10

Ronald Elward - Stinsen en states : adellijk wonen in Friesland, 1990 -- blz 42 (met illustratie)