Hottingastate

Heden ten dage...

Plaats Nijland
Gemeente Súdwest-Fryslân
Provincie Friesland
Coördinaten RD 167722,561943
Coördinaten WGS84 53.0442312,5.5769116
Commentaar ? Uw opmerkingen
Datum gegevens ma 18 januari 2021
Gezien (12 mnd) 136
Aanpassingen (>2019): Gewijzigd
 
Kastelen in de omgeving

Geschiedenis

Voldoet aan definitievoldoet
 

Bouwgeschiedenis:

(Bouw)fase 1 - 1400 t/m 1749
Zichtbare toestand: Intact
Daar de Hottinga's tot de Schieringers behoorden werd de stins regelmatig belegerd door de Vetkopers uit Sneek.
Na 1705 ging het slecht met het onderhoud van het huis, Voor 1749 was het verdwenen.
(Bouw)fase 2 - 1749 t/m heden
Zichtbare toestand: Vlak terrein

Verwijzingen

URL Historisch De Hottinga State
Kastelenlexicon 2755
 

Publicaties:

Paul Noomen - Stinzen in middeleeuws Friesland: een voorlopige inventarisatie, 2009 -- Nijland FC65 en FC63, SC20

Ronald Elward - Stinsen en states : adellijk wonen in Friesland, 1990 -- blz 97 (met illustratie)