Weldam

Alle plaatjes (5)

Heden ten dage...

Adres Weldammerlaan 5
Postcode 7475 MJ
Plaats Markelo
Gemeente Hof van Twente
Provincie Overijssel
Coördinaten RD 237000,470000
Coördinaten WGS84 52.217236,6.582622
Commentaar ? Uw opmerkingen
Datum gegevens wo 17 augustus 2022
Gezien (12 mnd) 716
Aanpassingen (>2019): Gewijzigd
 

Locatie:

Ten zuiden van het Twenthekanaal in het kerspel Goor.
Kastelen in de omgeving

Functies:

woning
woning

Over van middeleeuwse toestand:

Zo rond het begin van de Tachtigjarige Oorlog werd het nu nog bestaande rechthoekige achterste gedeelte van het huis gebouwd op een vierkant omgracht terrein. Van het gebouw wat er daarvoor moet hebben gestaan is niet veel bekend. In de 17e eeuw werden de twee zijvleugels, de bouwhuizen en het voorplein met de monumentale poort gerealiseerd. In die tijd kwam ook het tuinencomplex met grachten tot stand. Dat was een geometrische renaissance tuin vermoedelijk op basis van een oudere geometrische tuin. Het huis, welke een lange tijd had leeggestaan of verhuurd was geweest, werd in 1879 geheel verbouwd om geregeld gebruikt te worden door het jonge echtpaar. De tuinen werden opnieuw aangelegd en aan de achterzijde van het kasteel verrezen een vierkante en een achtkantige toren.

Geschiedenis

Voldoet aan definitievoldoet
 

Etymologie:

Afgeleid van de eerste eigenaar Eilert van den Weldamme.

Bouwgeschiedenis:

(Bouw)fase 1 - 1380 t/m 1687
Typologie Zaaltoren
Zichtbare toestand: Intact
Bewoond door: Familie
Aan het einde van de 14e eeuw als bisschoppelijk leengoed vermeld. Waarschijnlijk voordien een Bentheims leen.
Het erve en goed Weldam wordt voor het eerst genoemd omstreeks 1380. Wolter van Weldamme werd toen door de Bisschop van Utrecht beleend met den Weldam vor des Stichts leen gheleghen in den kerspel van Gore.
Rond 1645 werd Weldam al ingrijpend verbouwd maar in 1687 werd Weldam vergroot met twee zijvleugels en bouwhuizen ter weerszijde.
Bron: [Smit,2019:59]
(Bouw)fase 2 - 1687 t/m heden
Typologie Buitenplaats
Zichtbare toestand: Intact
Bewoond door: Familie
In 1879 werd het kasteel en het omliggende park grondig gerenoveerd. In 1897 werden twee hoektorens aan de achterzijde bijgebouwd.

Bezitgeschiedenis:

Eilert van den Weldamme (vermeld in 1269) is de eerste bezitter.
Negen jaar later, op Sint Jacobsdag 1389, begint dan de geschreven geschiedenis van het huis Weldam met het charter dat zich nog steeds in het huisarchief bevindt. Daarin geeft Wolter van Weldamme het huis Weldam als onderpand voor schuld aan zijn schoonzoon Willem Splinter, getrouwd met Griete van Weldamme. Kennelijk kon Wolter van Weldamme de geldsom niet terugbetalen, want in 1392 werd de schuldeiser Willem Splinter met het goed beleend. Deze overleed in 1411, waarna diens zoon Wolter met het goed werd beleend. In 1415 werd Weldam verkocht aan Johan Sticke. Na 1415 is Weldam altijd door vererving na de opeenvolgende eigenaren gegaan. In 1506 trouwde Jutte van Sticke, een kleindochter van Johan van Sticke, als Weldammer erfdochter met Johan (III) van Twickelo, die het goed Twickel bij Delden bezat. Vanaf dat moment raakten de geschiedenissen van Weldam en Twickel vervlochten. Als in 1539 Judith, de dochter van Johan en Jutte, Weldam erft en trouwt met Unico Ripperda, gaan Weldam en Twickel weer hun eigen weg. Onder de Ripperda's groeide de invloed van Weldam.

Door vererving kwamen in 1751 Twickel en Weldam weer samen als één bezit. Nu in handen van de familie van Wassenaer. Toen in 1877 Maria Cornelia barones van Heeckeren van Wassenaer trouwde met Willem Carel Philip Otto graaf van Aldenburg Bentinck en Walldeck-Limpurg, bracht zij haar erfdeel, landgoed Weldam, mee ten huwelijk.
Hun jongste dochter Isabelle erfde uiteindelijk Weldam. Zij was in 1914 met graaf Wilhelm zu Solms-Sonnenwalde getrouwd. De zoon van dit echtpaar, graaf Alfred zu Solms-Sonnenwalde is de huidige eigenaar van landgoed Weldam.

Verwijzingen

URL Historisch Weldam
Wikipedia Weldam
Kastelenlexicon 3010
Rijksmonumentnr 480651
 

Publicaties:

A.G.M. Spiekhout - Het middeleeuwse kastelenlandschap van het Oversticht, 2020 -- blz 571-572

Ester Smit - Van Westerflier tot Grimberg, 2019 -- blz 56-63 (met illustratie)

G.J. Geerts - Weldam : de geschiedenis van een landgoed, 2002 -- blz 1-120 (met illustratie)

Arnuldus Johannes Gevers - De havezaten in Twente en hun bewoners, 1995 -- blz 366 (met illustratie)

H.W.M. van der Wyck - Overijsselse buitenplaatsen, 1983

Heimerick Tromp - Weldam te Goor, 1983

Gerrit Jan ter Kuile - Geschiedkundige aanteekeningen op de havezathen van Twenthe, 1974 -- blz 261 (met illustratie)

Henri Wolter Matteus van der Wijck - Overijssel '69, 1969 -- blz 109 (met illustratie)

meer...