Loosduinen / Hennenberg / Groene Berch

Heden ten dage...

Plaats Loosduinen
Gemeente Den Haag
Provincie Zuid-Holland
Coördinaten RD 076218,452331
Coördinaten WGS84 52.053692,4.238578
Commentaar ? Uw opmerkingen
Datum gegevens zo 31 mei 2020
Status kasteelgegevens Basisregistratie
Gezien (12 mnd) 131
Aanpassingen (>2019): Gewijzigd
 
Kastelen in de omgeving

Geschiedenis

 

Bouwgeschiedenis:

(Bouw)fase 1 - 1186 t/m 1206
Typologie Motte
Zichtbare toestand: Intact
Loosduinen is in de 12de eeuw ontstaan rond een kapel gesticht door graaf Floris III. Een eerste schriftelijke vermelding vinden we terug in de annalen van de Abdij van Egmond. In 1186 trouwde graaf Dirk VII van Holland met Aleida van Kleef “in villa Losdun”, waarbij villa gezien moet worden als een statige boerderij. Omstreeks 1228 stichtte graaf Floris IV een cisterciënzer abdij voor nonnen, waarvan nu nog de kerk bestaat.
Op diverse historische kaarten is te zien dat ongeveer ter plaatse van het plangebied het toponiem “Den Heuvel” wordt aangegeven. Deze term is opvallend aangezien het gebied geologisch gezien juist in een laagte van de strandwal ligt. [Zoolingen,2017]
(Bouw)fase 2 - 1206 t/m heden
Typologie < Geen >
Zichtbare toestand: Geheel overbouwd

Verwijzingen

 

Publicaties:

R.J. Zoolingen - Mecklenburgplein e.o. gemeente Den Haag Archeologische begeleiding (AB) vervanging riolering, 2017 -- blz 16

Jos Stöver - Kastelen en buitenplaatsen in Zuid-Holland, 2000 -- blz 27

Paul van Reijen - Middeleeuwse kastelen in Nederland, 1976 -- blz 24

E.M.Ch.M. Janson - Kastelen in en om Den Haag, 1971 -- blz 90

A.J. van der Aa - Aardrijkskundig woordenboek der Nederlanden, 1839 -- Deel VII, blz434