Twickelroy / Eyssinckhof / Huis Eijsinc

Heden ten dage...

Adres Hengelosestraat 22
Postcode 7491 BR
Plaats Delden
Gemeente Hof van Twente
Provincie Overijssel
Coördinaten RD 245606,476132
Coördinaten WGS84 52.265736,6.714538
Bestemming Recreatie
Toegankelijk Op aanvraag
Commentaar ? Uw opmerkingen
Datum gegevens zo 12 december 2021
Gezien (12 mnd) 176
Aanpassingen (>2019): Gewijzigd
 
Kastelen in de omgeving

Over van middeleeuwse toestand:

Het middeleeuwse huis Wickelroy of Eijsinc bestaat niet meer, het lag ten zuiden van het huidige huis.

Geschiedenis

Voldoet aan definitievoldoet
 

Bouwgeschiedenis:

(Bouw)fase 1 - 1394 t/m 1523
Typologie Moated site
Zichtbare toestand: Intact
Voor het eerst genoemd in 1394. Tussen 1350 en 1460 moet de eerste bouwfase van het huis zijn geweest. Het was toen een edelmanshuis op een een eiland dat alleen toegankelijk was via een versterkt poortgebouw en een ophaalbrug.
De Van Twickelo's waren in de 16e eeuw trouwe dienaren van de toenmalige landsheren, de bisschoppen van Utrecht. Johan III van Twickelo, die voor de bisschop fungeerde als drost van Twente, maakte de Zwolse oorlog mee. Deze in 1522 - 1525 woedende oorlog tussen hertog Karel van Gelre en de bisschop van Utrecht heeft in Twente veel onheil gebracht. Naast Johan III steunden ook zijn broers Frederik die het huis Hengelo bezat, en Adriaan die Eerde in zijn bezit had, de bisschop in zijn strijd. Als vergelding droeg Karel van Gelre op 25 september 1523 zijn legeraanvoerder Berend van Hackfort op om alle goederen van de gebroeders Van Twickelo te verbranden: '.. .stect oere guederen ain waer gij die weet te bekomen en verbernt ze!' schreef hij. Ook gaf hij opdracht de goederen van Adriaan van Rede, de kastelein van Lage, plat te branden. Hierop werd Adriaan van Rede gevangen genomen. Het huis te Hengelo moet verwoest zijn, aangezien vast staat dat dit in de jaren 1525 - 1530 herbouwd werd. De molen die Frederik van Twickelo in Hasselt bezat werd platgebrand. Eerde was al door de Zwollenaren geslecht. Het ligt voor de hand dat er ook actie is ondernomen om Twickel te verwoesten en de kans is groot dat dit gelukt is.

De tijdens een in 1978 uitgevoerde opgraving op de achterplaats van Twickel aangetroffen bouwfragmenten met brandsporen wijzen althans sterk in die richting. Agnes van Twickelo kreeg volgens de akte van huwelijkse voorwaarden als bruidschat het 'slot' Twickel mee. In 1537 stond er dus een gebouw dat werd aangeduid als slot. Het lijkt weinig waarschijnlijk dat Goossen dit wellicht ook nog recent herbouwde slot, veertien jaar later door een geheel nieuw kasteel heeft laten vervangen. Volgens het al eerder genoemde testament bekostigde Goosen de 'opbouw' van het kasteel, wat in het licht van het bovenstaande eerder 'aanbouw' dan volledige nieuwbouw zal betekenen.
Op de kaart van Jacob van Deventer is het eerste huis te zien binnen een dubbele omgrachting en ten noorden daarvan de bouw van het huidige huis [Haverkamp,2021:112]
(Bouw)fase 2 - 1523 t/m heden
Typologie Buitenplaats
Zichtbare toestand: Intact

Bezitgeschiedenis:

Tussen 1347 en 1953 was het achtereenvolgens eigendom van de families Van Twickelo, Van Raesfelt, Van Wassenaer Obdam en Van Heeckeren van Wassenaer.

Verwijzingen

URL Historisch Twickel
Wikipedia Twickel
Kastelenlexicon 3006
Rijksmonumentnr 507544
 

Publicaties:

Veerle Schoon - Kasteel Twickel komt tot leven, 2021 -- blz 72-77 (met illustratie)

Jan Haverkate - Atlas van Twickel, 2021 -- blz 1-238 (met illustratie)

A.G.M. Spiekhout - Het middeleeuwse kastelenlandschap van het Oversticht, 2020 -- blz 552-553 (met illustratie)

Willemieke Ottens - Groene parels in Overijssel; wandelen door lommerijke landschapsparken 1780-1830, 2019 -- blz 214-217 (met illustratie)

Reinoud Rutte - Stedenatlas Jacob van Deventer; 226 stadsplattegronden uit 1545-1575 - schakels tussen verleden en heden, 2018 -- blz 396 (met illustratie)

Aafke Brunt - Twickel, 2013 -- blz 1-296 (met illustratie)

Aafke Brunt - Tussen twee tijden : Twickel in de negentiende eeuw, 2010

H. Reynders - Kasteel Twickel is ouder dan tot nu toe werd aangenomen : De bouwgeschiedenis van Twickel (I), 2005 -- blz 16-17

meer...