Hoge Woerd

Heden ten dage...

Plaats Naaldwijk
Gemeente Westland
Provincie Zuid-Holland
Coördinaten RD 073964,446445
Coördinaten WGS84 52.000476,4.207106
Commentaar ? Uw opmerkingen
Datum gegevens di 9 februari 2021
Status kasteelgegevens Basisregistratie
Gezien (12 mnd) 366
Aanpassingen (>2019): Gewijzigd
 

Locatie:

Het kasteel ligt op de noordoostelijke rand van de Hoge Geest, waarlangs een riviertje stroomde, wat nu nog te herkennen is het landschap. Het riviertje stroomde richting Maas en passeerde ook het kasteel de Lage Woerd.
Kastelen in de omgeving

Over van middeleeuwse toestand:

Op kaarten uit de 19e eeuw is de kasteelwerf van de Hoge Woerd nog goed te herkennen. Op de kasteelwerf Hoge Woerd staat een gebouw dat “Maison de Duivetoorn” wordt genoemd, zie kadastrale minuut van 1830. Aan het einde van de 19eeeuw heet dat gebouw nog steeds de Duiventoren, zie Gemeente Atlas Nederland Kuyper uit 1895-1870.

Geschiedenis

 

Bouwgeschiedenis:

(Bouw)fase 1 - 1230 t/m 15e eeuw
Zichtbare toestand: Intact
(Bouw)fase 2 - 15e eeuw t/m heden
Zichtbare toestand: Vlak terrein

Bezitgeschiedenis:

De Heren van der Woerd hebben een groot kasteel van 1½ morgen d.i. ruim 1 hectare, de “Hoge Woerd”, op de Hoge Geest van Naaldwijk, waarvan de oprijlaan uitkomt op de Dijkweg, zie kaart van Kruikius uit 1712. In het Kaartboek van Naaldwijk is de Hoge Woerd 1½ morgen groot.

Archeologisch onderzoek:

Het vermoeden bestond dat de boerderij een laatste over- blijfsel was van een kasteel, ‘De Hoge Woerd’. Dit was mogelijk een mottekasteel (T. Hazenberg en E. Bult, Programma van Eisen). Dit mottekasteel, waarvan een restant volgens de archeologische databank ARCHIS nog zichtbaar moet zijn in het landschap, is aangewezen als archeologisch monument onder monumentnummer 10691 (CMA-nr. 37B-054) [Nieuwhof,2004:10]

De hoek die de gracht vormde in de werkput maakte duidelijk dat het moet gaan om een vier- kant of rechthoekig omgracht terrein. De gracht hoorde wellicht bij het kasteel ‘De Hoge Woerd’ of bij de daarbij horende boerderij ‘De Hoogwerf’[Nieuwhof,2004:31]

Verwijzingen

URL Historisch Westlandkaart
 

Publicaties:

A. Nieuwhof - Een archeologisch inventariserend veldonderzoek (IVO) door middel van proefsleuven aan de Zuidweg te Naaldwijk (Z.-H.), 2003 -- blz 10,31