Harinxmastins

Heden ten dage...

Plaats Sloten
Gemeente De Fryske Marren
Provincie Friesland
Coördinaten RD 172325,545400
Coördinaten WGS84 52.895484,5.644755
Bestemming Wonen
Commentaar ? Uw opmerkingen
Datum gegevens zo 3 januari 2021
Status kasteelgegevens Basisregistratie
Gezien (12 mnd) 116
Aanpassingen (>2019): Gewijzigd
 
Kastelen in de omgeving

Over van middeleeuwse toestand:

Geen restanten.

Geschiedenis

Voldoet aan definitievoldoet
 

Bouwgeschiedenis:

(Bouw)fase 1 - 13e eeuw t/m 1531
Zichtbare toestand: Intact
Bij een beleg in 1523 was het huis gedeeltelijk gesloopt. Het huis was in 1560 al verdwenen volgens de kaart uit die tijd.
Typologie tekst:
Hoog of breed stenen bouwsel [Elward,1990]
(Bouw)fase 2 - 1531 t/m heden
Zichtbare toestand: Geheel overbouwd
Op de plek van de stins werd een bastion gebouwd, Harinxmaschans genoemd.

Bezitgeschiedenis:

In het midden van de 15de eeuw telde Sloten twee adellijke huizen: Donia en Harinxma. De Donia-oorlog in 1458 en de volgende jaren was mede een strijd om de heerschappij in Sloten. De strijd werd in het voordeel van de Harinxma's beslecht. Wattia Harinxma liet in 1472 dat slot to Slaet na aan zijn zoon Pieter.

Verwijzingen

 

Publicaties:

Reinoud Rutte - Stedenatlas Jacob van Deventer; 226 stadsplattegronden uit 1545-1575 - schakels tussen verleden en heden, 2018 -- blz 360 (met illustratie)

Paul Noomen - De stinzen in middeleeuws Friesland en hun bewoners, 2009 -- blz 179 (met illustratie)

Ronald Elward - Stinsen en states : adellijk wonen in Friesland, 1990 -- blz 159 (met illustratie)