Huis te Leur

Heden ten dage...

Adres van Balverenlaan
Plaats Leur
Gemeente Wijchen
Provincie Gelderland
Coördinaten RD 176505,426250
Coördinaten WGS84 51.82447,5.699662
Toegankelijk Gehele jaar
Commentaar ? Uw opmerkingen
Datum gegevens di 18 september 2018
Status kasteelgegevens Basisregistratie
Gezien (12 mnd) 134
Aanpassingen (>2019): Gewijzigd
 

Locatie:

Achter het kerkje van Leur ligt een kunstmatig opgeworpen heuvel. De gracht om het voorterrein ligt in het verlengde van de gracht, die is gegraven vanuit het noordelijker stromende riviertje de Elst. In de volksmond wordt het voorterrein nog steeds het 'kasteel' genoemd.

Kastelen in de omgeving

Functies:

monument
monument

Over van middeleeuwse toestand:

Heuvel van 5 á 6 m hoogte.

Geschiedenis

 

Bouwgeschiedenis:

(Bouw)fase 1 - 12e eeuw t/m 1566
Typologie Motte
Zichtbare toestand: Intact
Heerlijkheid Leur: wat Leur betreft kan op grond van oorkonden (1275, 1302, 1311) gesteld worden dat Keulen, om de uitgestrekte parochie Leur, af te schermen, hier al heel vroeg (10de of 11de eeuw), een steunpunt wilde hebben in het Rivierengebied. De Van Heinzbergers werden daar als voogd(opzichter) voor ingezet. Hoewel dat nog niet echt vast staat wierpen ze daar een motte versterking voor op. Deze was eendelig; dat wil zeggen dat de voorburcht en de motte, waar de uitkijktoren op stond, één geheel waren. Op de voorburcht werd een houten kerkje gebouwd.

Eéndelige motte versterking
Na 1250 werden de Van Millens met Leur beleend. Waarschijnlijk zijn zij betrokken geweest bij de ombouw van het houten-naar een tufstenenkerkje. In 1311 verkochten zij de heerlijkheid aan de Cisterciënzers uit Camp. Deze begonnen met het stichten van grootschalige boerderijen het gebied in cultuur te brengen. Dat was mogelijk, omdat intussen de dijkring om het Rivierengebied was gesloten. Zij vergrootten de kerk. Het tufsteen werd vervangen door baksteen. De motte versterking was toen al niet meer in gebruik. De motte diende nog lang als vliedberg voor de boeren.
bron: Drs. Wim Kattenberg
Mogelijk is de motte verwoest in 1566 door de gebroeders Van Bronckhorst
(Bouw)fase 2 - 1566 t/m heden
Typologie < Geen >
Zichtbare toestand: Ongelijk terrein

Archeologisch onderzoek:

Bij grondradar onderzoek zijn in 2008 veel puinresten gevonden.

Verwijzingen

Castlephoto Motte van Leur
Kastelenlexicon 1542
 

Publicaties:

Jorien Jas - Kastelen in Gelderland, 2013 -- blz 499