Engelenburg

Heden ten dage...

Adres Peperstraat / Schoutensteeg
Plaats Herwijnen
Gemeente West Betuwe
Provincie Gelderland
Coördinaten RD 137725,425985
Coördinaten WGS84 51.821978,5.136491
Commentaar ? Uw opmerkingen
Datum gegevens wo 12 september 2018
Status kasteelgegevens Basisregistratie
Gezien (12 mnd) 261
Aanpassingen (>2019): Gewijzigd
 
Kastelen in de omgeving

Geschiedenis

 

Bouwgeschiedenis:

(Bouw)fase 1 - 1402 t/m 1895
Typologie Woontoren
Zichtbare toestand: Intact
Een ronde toren die uit de 14de of 15de eeuw dateerde was alles wat voor de Tweede Wereldoorlog nog restte van het middeleeuwse kasteel Wadestein. Tijdens de oorlog ging ook dit laatste restant verloren. Sindsdien zijn er alleen ondergronds nog resten van het kasteel. De kelderverdieping werd tijdens de sloop in 1865 nog opgemeten. Deze was voorzien van kruis -en tongewelven en was aanzienlijk ouder dan het bovengrondse deel. Mogelijk werd de kelderverdieping al rond het jaar 1300 gebouwd.


Het kasteel is in 1865 gesloopt, in 1909 met geld van de provincie gerestaureerd resten nog. Dit is de toren van de voorburcht, die in de 2e W.O. is opgeblazen.
(Bouw)fase 2 - 1817 t/m heden
Typologie < Geen >
Zichtbare toestand: Vlak terrein
In 1817 is het grootste deel gesloopt . De voorpoort heeft nog tot 1834 bestaan.

Bezitgeschiedenis:

In 1468 is Johan van Herrwijnen Johanszoon beleend met een 'Huys ende voorgeborcht, met cijnen cingel, gheiten Engelborch'. In 1522 kochten Reinier van Bern met Merel van Rossum het huis.

Archeologisch onderzoek:

Opgravingen in 1939 en 1981 hebben de fundamenten van het kasteel bloot gelegd. In het huidige weiland is het omgrachte kasteelterrein van de Engelenburg nog goed herkenbaar en vormt met de ondergronds bewaarde fundamentresten een beschermd rijksmonument.

Verwijzingen

URL Historisch Mijn Gelderland -Engelenburg
Castlephoto Kasteel Engelenburg
Kastelenlexicon 1124
 

Publicaties:

Jorien Jas - Kastelen in Gelderland, 2013 -- blz 268-269 (met illustratie)

Kobus Ingen - Terugblik; De Betuwe op slot; over kastelen en adellijke huizen, 2003 -- blz 243-248 (met illustratie)