Alma

 Alma
YouTube

Heden ten dage...

Adres Wolddijk 44
Postcode 9781 TK
Plaats Bedum
Gemeente Het Hogeland
Provincie Groningen
Coördinaten RD 234323,590142
Coördinaten WGS84 53.292025,6.576758
Toegankelijk Niet toegankelijk
Commentaar ? Uw opmerkingen
Datum gegevens do 14 februari 2019
Status kasteelgegevens Basisregistratie
Gezien (12 mnd) 448
 

Functies:

woning
woning

Geschiedenis

 

Bouwgeschiedenis:

Typologie Zaaltoren
Zichtbare toestand: Onbekend
Mededelingen van Marcel Verkerk en Gert-Jan Visser:
Het voorhuis is opgezet vanuit een oude zaalstins. Bij 't opmeten van het oude moppen-muurwerk bleek dat de breedte in ieder geval op meerdere plekken meer dan vijftig centimeter is. De lengte van de oude stins lijkt iets meer dan zeven meter te zijn. In de zestiende of zeventiende eeuw zal een ontwikkeling tot borg hebben plaatsgevonden welke omstreeks 1750 vermoedelijk weer is verwijderd waarna het sterkste deel, de oude stins, deels is blijven bestaan en omstreeks 1850 verbouwd is tot het huidige voorhuis.

Bouwgeschiedenis:

Ook is bij bouwwerkzaamheden in 2002 een ouder grachtenstelsel dan het bestaande aangetroffen, gevuld met brandresten en kogelpotaardewerk. Stadsarcheoloog Kortekaas van Groningen heeft toen wat onderzoek gedaan en kwam tot de conclusie dat dichtbij betreffende plek mogelijk een voorlopend steenhuis moet hebben gestaan.

Bezitgeschiedenis:

16e eeuw: Waarschijnlijk familie Jarges-Grothaus en mogelijk Solckema.
In 1584 wordt onder Bedum een heerd opgemeten, afkomstig van Christoffer van Ewsum, aangekocht door de kinderen van wijlen Albert Jarges en de weduwe van Johan Jarges, mogelijk Alma.
17e eeuw: Teteke Jarges gehuwd 1: 1626: Johan Lewe (dochter: Bywe Lewe gehuwd 1648: Reint van Munster tot de Havixhorst, De Wijk) gehuwd 2: 1637: Philippus van Wytsma van Obbema, Ee (dochter: Maria Bibiana van Wytsma gehuwd 1660: Petrus van Aggama van de Campen, Witmarsum tot Rensuma, Uithuizermeeden)
Johan Doenga wordt "jonker en hoofdeling op Alma" genoemd in 1656.
Teteke Jarges, weduwe van Wytsma sinds 1670, overleed in 1675 als eigenaresse van Alma.
1675-1695 majoor Gerlacus Verrucii en echtgenote Dorothea van Walta.
1695-1700 Jacob Frans van Alkemade van Oud Alkemade, Warmond en echtgenote Anna Maria van Berum van Thedema, Nietap. Beiden overleden op Alma (respectievelijk in 1697 en 1700) ; einde adellijke tijdperk.

Verwijzingen

Wikipedia Alma (borg)
Kastelenlexicon 3040
Rijksmonumentnr 8734
 

Publicaties:

W.J. Formsma - De Ommelander Borgen & Steenhuizen, 1987 -- blz 62-66 (met illustratie)