Camminghe State / Kammyngen guedt / Ferwerder Stins

Heden ten dage...

Plaats Ferwerd
Gemeente Noardeast-Fryslân
Provincie Friesland
Coördinaten RD 184242,592219
Coördinaten WGS84 53.344897,5.828824
Commentaar ? Uw opmerkingen
Datum gegevens do 13 april 2017
Gezien (12 mnd) 95
Aanpassingen (>2019): Gewijzigd
 
Kastelen in de omgeving

Geschiedenis

 

Bouwgeschiedenis:

(Bouw)fase 1 - 1400 t/m 1818
Typologie Zaaltoren
Zichtbare toestand: Intact
Cammingha te Ferwerd werd als gebouw voor het eerst in 1468 genoemd: als een "slotken dat beheert is van een geheeten Ticke".
Het was een samengesteld langwerpig gebouw in de 17e eeuw.
Het is in 1818 afgebroken.
(Bouw)fase 2 - 1818 t/m heden
Typologie Zaaltoren
Zichtbare toestand: Grachtenrestant

Verwijzingen

URL Historisch Fryske Akademie
URL Historisch Stinsen in Friesland
 

Publicaties:

Paul Noomen - De stinzen in middeleeuws Friesland en hun bewoners, 2009 -- CD blz 13

Ronald Elward - Stinsen en states : adellijk wonen in Friesland, 1990 -- blz 30 (met illustratie)

H.M. van den Berg - Noordelijk Oostergo : Ferwerderadeel, 1981