Wiltenburg / Voirburch

Heden ten dage...

Plaats Reeuwijk-Brug
Gemeente Bodegraven-Reeuwijk
Provincie Zuid-Holland
Coördinaten RD 113062,449267
Coördinaten WGS84 52.03016,4.776085
Commentaar ? Uw opmerkingen
Datum gegevens ma 30 maart 2020
Gezien (12 mnd) 388
Aanpassingen (>2019): Gewijzigd
 
Kastelen in de omgeving

Geschiedenis

Etymologie:

In 1050 is het moeras in lange rechthoekige stukken of ‘copen’ opgedeeld, wat nieuwe landbouwgrond opleverde.
(Bouw)fase 1 - 13e eeuw t/m 14e eeuw
Zichtbare toestand: Intact
Meerdere grachten: Ja
Over de periode waarin dit kasteel heeft bestaan is veel onduidelijk. Mogelijk een verdediging bij de ontginning van dit veengebied.
(Bouw)fase 2 - 14e eeuw t/m heden
Zichtbare toestand: Grachtenrestant
Meerdere grachten: Ja

Bezitgeschiedenis:

Voormalige heerlijkheid.
Er zijn ook (amateur-)historici die van mening zijn dat Wiltenburg in de Middeleeuwen de plaats is geweest van een kasteel. Van Tol wijst in zijn boek over Reeuwijk op een passage in een verslag van een commissie die in 1296 in het grondgebied tussen het Sticht en Holland een onderzoek instelde naar de rechten van de Hollandse graaf.
Daar staat letterlijk: "Voirt van heeren Rijnsken van Linscoten, dat Voirburch gheheliken gewisen, wi die'' graefscip van Hollant, ende also voirt ter Isele waert, alse die van Oudencoep sceyden van den Bosch, ende also verre also die Bosch gaet ter Usel waert".
Van Tol gaat ervan uit dat het in deze tekst genoemde Voirburch gelegen is in Oukoop (Oudencoep) en dat de hier vermelde Voirburch waarschijnlijk de voorganger is geweest van de Wiltenburg. Als dat zo is, dan betekent dit dat het verleden van de hofstad teruggaat op een middeleeuwse versterking Voirburch.

Verwijzingen

URL Historisch Historische hoeve Wiltenburg
Kastelenlexicon 0268
 

Publicaties:

Jan van Doesburg - Kastelen in middeleeuwse veenontginningen, 2017 -- blz 222-224 (met illustratie)