Hardenberg

Heden ten dage...

Plaats Hardenberg
Gemeente Hardenberg
Provincie Overijssel
Coördinaten RD 238271,510569
Coördinaten WGS84 52.575111,6.618051
Commentaar ? Uw opmerkingen
Datum gegevens zo 25 oktober 2020
Gezien (12 mnd) 746
Aanpassingen (>2019): Gewijzigd
 

Locatie:

De exacte locatie is niet bekend.
Kastelen in de omgeving

Geschiedenis

Voldoet aan definitievoldoet
 

Bouwgeschiedenis:

(Bouw)fase 1 - 1227 t/m 1518
Afm. totaal terrein (m): 125 x 60 meter
Zichtbare toestand: Intact
Willebrand van Oldenburg liet nog in hetzelfde jaar, met behulp van de inwoners van Zwolle, een sterk kasteel bouwen ten westen van Nijenstede, dat inmiddels voorzien was van stadsrechten.
De huidige 'Höftekerk' werd in 1889 gebouwd op de fundamenten van het kasteel 'de hof van de bisschoppen van Utrecht', die aan de oostzijde van de stad lagen.
(Bouw)fase 2 - 1518 t/m heden
Zichtbare toestand: Ruïne
De stadsmuur was een onderdeel van het kasteel. In 1518 liet Filips van Bourgondië, de bisschop van Utrecht, het kasteel slopen.

Verwijzingen

Wikipedia Stad Hardenberg
URL Historisch Salland
Castlephoto Kasteel Hardenberg
Kastelenlexicon 1847
 

Publicaties:

A.G.M. Spiekhout - Het middeleeuwse kastelenlandschap van het Oversticht, 2020 -- blz 480-481

Dinah Hesselink-Zweers - Hardenberg, een bisschoppelijk kasteel wordt vestingstad, 2007 -- blz 87-93 (met illustratie)

Hans Louis Janssen - 1000 jaar kastelen in Nederland, 1996 -- blz 26, 44

Ingrid Wormgoor - Het kasteel van Hardenberg: Romeinse vesting of middeleeuwse versterking? (II), 1989

Henri Wolter Matteus van der Wijck - Overijssel '69, 1969 -- blz 93

A.J. van der Aa - Aardrijkskundig woordenboek der Nederlanden, 1839 -- DL. 5 blz 129-133

F.A. Ebbinge Wubben - Geschiedkundige herinneringen van Hardenberg, 1836