Polderburg / Polderenburg

Heden ten dage...

Plaats Kethel
Gemeente Schiedam
Provincie Zuid-Holland
Coördinaten RD 086577,439787
Coördinaten WGS84 51.942326,4.392094
Commentaar ? Uw opmerkingen
Datum gegevens ma 24 augustus 2020
Gezien (12 mnd) 104
Aanpassingen (>2019): Gewijzigd
 

Locatie:

Kasteel Polderburg lag ergens in de omgeving van de huidige spoorlijn tussen Rotterdam en Delft aan de Poldervaart.

Kastelen in de omgeving

Geschiedenis

 

Bouwgeschiedenis:

(Bouw)fase 1 - 1313 t/m 1486
Zichtbare toestand: Intact
In 1656 is een steen met inscriptie gevonden, die de bouw mogelijk naar 1313 brengt. In 1351 verbrand door de Kabeljauwse twisten. In 1387 hersteld. Het kasteel is 1486 opnieuw geheel verwoest.
(Bouw)fase 2 - 1486 t/m heden
Zichtbare toestand: Vlak terrein

Verwijzingen

URL Historisch Polderburg
URL Historisch Genealogie Tetterode
URL Historisch Jacob Lois voert fantasie kasteel Polderburg op
Kastelenlexicon 1538
 

Algemeen:

Mogelijk is het kasteel een verzinsel van Jacob Lois uit de 17e eeuw.
Zie ook: Scholte - Polderburg, 1978
In Oudheid als ambitie. De zoektocht naar een passend verleden 1400-1700.pag 261-264

Publicaties:

M.C.P. Scholte - Polderenburg II, 1980

M.C.P. Scholte - Polderenburg, 1978

A. Loosjes - Kasteelen buitenplaatsen tuinen en parken van Nederland, deel 3, 1923 -- Dl. III S1E (1450)

A.J. van der Aa - Aardrijkskundig woordenboek der Nederlanden, 1839 -- Dl. 9, blz 226