Kastelen In Nederland.nl

Glindhorst

Hede ten dage...

Adres
Kleine Moorst 26-28
Postcode
3794 MD
Plaats
De Glind
Gemeente
Barneveld
Provincie
Gelderland
Coördinaten RD x - y
162,603 - 458,184
Coördinaten dec nbr -ol
52.1121130 - 5.4982280
Commentaar? hier
Datum gegevens
di 24 december 2013
 

Locatie:

Circa een kilometer ten zuidwesten van het dorp De Glind (Barnevelde), ligt een boerenerf.

Geschiedenis

 

Bouwgeschiedenis:

Stichting
1325
Zichtbare toestand:
Ondergronds
Bron:
Waarschijnlijk was Hendrick van Woudenberg de stichter van het versterkte huis.

Bezitgeschiedenis:

In 1637 kwam het huis in het geslacht van Wijnbergen. Ruim honderd jaar bleef het in de familie totdat via vererving overging naar Coenraad Jan van Zuylen. In 1797 werd het gesloopt.

Verwijzingen

Kastelenlexicon
 

Publicaties:

Gerjan Crebolder - 'Een byzonder Schoutampt' : Het voormalige ambt Barneveld in pen en penseel, 1625-1875, 2002
A.J. van der Aa - Aardrijkskundig woordenboek der Nederlanden, 1839 -- dl 4, blz 589